Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Достойнство и
външен вид
A girl sitting in a playground

Достойнството на децата и младежите изисква персоналът да се увери, че те са чисти и им е удобно по време на учебния ден. Също така е полезно да се разбере, че физическият вид на детето им често е изключително важен за родителите/гледачите.


Повечето семейства, ако бъдат помолени, ще предоставят резервни дрехи за преобличане през деня и те винаги трябва да бъдат предпочитани пред училищните резервни дрехи „за спешни случаи“.

Социално въздействие
a face cloth

Достойнството при обличане и къпане има социално въздействие. Начинът, по който децата и младежите изглеждат пред другите, също е важен, тъй като може да повлияе на връзките.


Телесната миризма трябва да бъде управлявана, а дрехите трябва не само да отразяват личния избор, но да бъдат и подходящи – за възрастта, пола, културата и религията, както и за околната среда.


Къпането и обличането предлага възможности за избор не само на дрехи, но и на тоалетни принадлежности, прически и аксесоари (например диадеми за коса, бижута).

Умения за обличане
a boy's sweatshirt

Обличането е сложен процес, който включва различни умения:

 • Съзнание за „карта на тялото“ и къде се намира тялото в пространството.

 • Моторни умения: движение на крайниците, посягане, хващане и пускане на дрехи.

 • Баланс и координация.

 • Усещане (тактилно, проприоцепция, възприятие и зрение).

 • Памет (вербална и зрителна).

 • Способност за мислене (например способност за последователност на събитията, за избор на подходящи дрехи и т.н.)

 • Разбиране на езика.

(Northumberland Children's Occupational Therapy Service, undated & 2009; Walker, 1991)

Оценка на обличането
Physiotherapy sign


Самостоятелното обличане може да придаде чувство на достойнство, самоуважение и постижение. Трябва да има ясен план за подкрепа на обличането и събличането за деца и младежи, които имат нужда от това, както и подходяща среда.


Участващите професионалисти може да включват училищната сестра, физиотерапевт и трудотерапевт.


За подкрепа на събличането и обличането трудотерапевтът и физиотерапевтът ще извършат оценка на обличането и ще развият протокол и програма за обличане за детето или младежа, включително стратегии за увеличаване на независимостта.

Подкрепа на независимостта
a boy's sweatshirt

Следните стратегии могат да увеличат независимостта на децата и младежите, както и лекотата на обличане и събличане.

 • Еластични колани на талията.

 • Обувки, които нямат нужда от връзки (например пантофки, закопчалки с лепенки, спирални връзки и т.н.)

 • Хлабаво облекло с широки отвори.

 • По-големи копчета и илици или „фалшиви копчета“ върху закопчалки с лепенки.

 • Къси спортни чорапи без пети.

 • Дрехи с очевиден гръб и лице.

 • Къси ръкави вместо дълги.

 • Примки, закачени на циповете.

Подкрепа на независимостта
a hairbrush

Нормите за училищната униформа трябва да подхождат на потребностите на тези с комплексни здравни трудности (например стил, специализирани обувки, дрехи, които са удобни и прилични в различни позиции).


Вашето училище би трябвало да има политики и процедури за запазване на личното пространство и достойнството при събличането и обличането на ученици, които изискват цялостна подкрепа и подкрепата за отделните деца трябва да бъде в плановете им за здравна грижа.

Видовете политика могат да включват:

 • Политика за интимна грижа.

 • Политика за преместване и справяне.

 • Политика за закрила.

 • Политика за здраве и безопасност.

Кликнете тук, за да видите пример за протокол за обличане и събличане.


Плуване и хидротерапия
A pool
 • Запознайте се с наличните съоръжения и необходимите ресурси, за да се поддържа безопасността на децата и младежите.

 • Планирайте предварително, за да гарантирате личното пространство и приличието (например отделни мъжки и женски съблекални).

 • Подходяща ли е обстановката (например достатъчно място за инвалидни колички, достатъчно топло за деца и младежи с комплексни здравни нужди)?

 • Подсигурете се, че целият персонал е наясно с релевантните политики, протоколи и оценка на риска.

 • Подсигурете се, че съответните документи са подготвени и са налични резервни планове.

 • Позволете достатъчно време за подкрепа на събличането/обличането.

Персонализирани списъци за проверка


Прочетете тези документи относно къпането и преобличането

Примерен списък за проверка за къпане и преобличане

Помислете за това какви допълнения бихте направили към списъка за проверка.

Като мислите за някое дете или младеж, с които работите, начертайте подробен персонализиран списък за проверка за миене и преобличане, като уточните какво точно се случва и как. Избройте подкрепящите документи, от които имате нужда.


Има ли някакви промени, които бихте направили, за да подобрите личното пространство и достойнството при миенето и преобличането на детето или младежа?

Научете повече