Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подкрепа при ядене, пиене и преглъщане
A specially adapted spoon

Децата с най-тежки потребности от ЯПП (ЯПП) изискват интензивна подкрепа по време на училище, както и като възрастни.

Подкрепяните ЯПП (ЯПП) варират от осигуряване на модифицирана диета, където храната е пюре, и/или осигуряване на адаптирани прибори (например прибори с по-големи дръжки или такива, които са специално наклонени, за да позволяват едно движение от чинията до устата), до инвазивни процедури и процеси, които имат нужда от подкрепата на опитен медицински персонал за поставяне, съветване и обучение на персонала относно храненето и грижата (например хранене чрез тръба в стомаха (гастростомия) или тънките черва (йеюностомия).

Специализирана подкрепа в яденето, пиенето и преглъщането
A specially adapted cup

Важно е да запомните, че времето за хранене не е само за хранене, а осигурява и ценна възможност за общуване и социално взаимодействие. Това трябва да е приятен случай, възможно най-много свободен от стрес.


Scope, 2010

Целта на специализираната подкрепа при ЯПП (ЯПП) е да:

 • Обезпечи ефективното и безопасно хранене и хидратиране на детето или младежа чрез приятно хранене.

 • Развие и извлече максималното от техните умения за ЯПП (ЯПП).

 • Осигури навременно и ефективно оценяване и интервенция.

 • Развие ефективни и подходящи стратегии за подкрепа на персонала.

(Royal College of Speech and Language Therapists, 2006)

Оценка на трудностите при ядене, пиене и преглъщане
A girl being fed by her teacher

Оценката на ЯПП (ЯПП) трудностите може да се изпълни само от ключови здравни професионалисти със специализирано обучение. Обикновено тя включва мулти-/трансдисциплинарен екип, който обичайно се води от логопед.


Има силна асоциация между развитийните умения, необходими за езика, и тези за ядене, преглъщане и дишане.


Семейното включване е важно – за да може семейството да сподели собствените си знания и да обезпечи последователност при ЯПП (ЯПП.

Мултидисциплинарна работа при ЯПП (ЯПП)

Може да е необходимо следните здравни професионалисти да оценят формално, да консултират и да развият подкрепящи стратегии за ЯПП (ЯПП) както и да обучат персонала да ги предоставя. Кликнете върху различните професионални квалификации, за да видите ролята им в ЯПП (ЯПП)(Между ролите има припокриващи се умения.)

Други в екипа включват доктор, здравен посетител, семейството и детето или младежа (ако е подходящо).

Има пет части – кликнете на всяка от тях, за да разберете повече.


There are five sections, click on each section to find out more.

Identifies the nature of the eating, drinking and swallowing difficulties encountered by a child or young person and proposes solutions.

Return

Devises optimum body positioning for and movement during eating, drinking and swallowing, allowing safe, comfortable and effective intake of food or drink.

Return

Suggests personalised adaptations to tools and environment to increase comfort, efficiency and independence in eating, drinking and swallowing.

Return

Ensures that a child or young person's nutrition is balanced and meets their needs (eg. through texture, calorific value, etc.)

Return

Undertakes specialist nursing tasks, ensures that specialist advice is fully implemented, equipment is properly maintained and checked, and hygiene, infection and safety procedures are followed.

Return

Логопед

Физиотерапевт

Трудотерапевт

Педиатричен диетолог

Училищна сестра със специализирано обучение

Обсъждане на трудности с ЯПП(EDS)
A specially adapted cup

Посетете сайта на School Food Trust site и изгледайте видео клиповете, където различните професионалисти говорят относно оценката на младеж за трудности, свързани с ЯПП (ЯПП) Най-вече гледайте за:

 • Оценката на уменията за ядене и пиене на детето: какво взима предвид логопедът.

 • Прегледът на трудотерапевта: адаптираните прибори и настаняване за деца с физически увреждания.

 • Какво е специална диета? Защо храненето е важно в специалните училища – презентация с разказ.

 • Промяна на текстурата на храните: как да прецените дали храната може да бъде направена на пюре.

Отбележете си ключовите моменти на това, което те казват, както и потенциалните рискове при ядене, пиене и преглъщане за деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Достойнство и независимост
A specially adapted cup

Където е възможно, достойнството и независимостта на децата трябва да бъдат подкрепени и улеснени, като те се насърчават да:

 • Развият и увеличат независимостта си при ЯПП (ЯПП); например като посочат готовността си да ядат или пият (примерно искайки „още“ чрез ПАО  (ПАО) или чрез физическо движение и т.н.)
 • Правят разумни избори на ниво, което е смислено за тях, като им се даде достатъчно време да го направят.

 • Развият здравословни хранителни навици.

Някои деца имат нужда от по-голямо лично пространство по време на хранене; например ако са разсеяни или разтревожени от другите около тях, така че не могат да ядат и да пият.

Релевантни видове политика
A teacher holds a boy's feeding
         tube

Училището ви трябва да има видове политик, писмени насоки, протоколи и индивидуални планове за грижа, свързани с ЯПП (ЯПП). Видовете политика ще включват както следва според изискванията:

 • Политика за контрол над заразите.

 • Политика за преместване и справяне.

 • Политика за здраве и безопасност.

 • Протоколи за хранене с тръба.

Подкрепяща комуникация
Special eating and drinking items

Целият персонал, който работи с деца и младежи с комплексни допълнителни нужди от подкрепа, трябва да бъде обучен от логопеда да разпознава, разбира и управлява трудностите с яденето, пиенето и преглъщането – това е от критично значение.


The Scottish Government/APS Scotland, 2011

Целият персонал, който работи в тази област, има нужда както от принципно обучение относно ЯПП (ЯПП), така и от специфично обучение за детето, което подкрепя.

Научете повече
A book with open pages