Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Лични граници

Интимната грижа включва прекрачване на обичайните граници на хората. Тя ни изважда извън познатата територия по отношение на това как се свързваме едни с други. Изисква нарушаване на обичайните правила за това как да се държим, за да се погрижим за телесни функции, за чието скриване обикновено употребяваме доста усилия, и тази „тайнственост“ [т.е. липсата на обсъждане, подкрепа и обучение] се простира и до самата работа… Един ключов проблем… е предположението, че тази област на работа няма нужда да бъде споменавана.
Open University, 1999

Справяне с личната грижа
Specialist toilet and washbasin facilities
Децата имат определени чувства относно телата си, които трябва да бъдат уважавани.
 • Личната грижа може да включва някои много интимни задачи, които за повечето хора са лични (например да заведеш някого до тоалетната, да измиеш интимни части от тялото му).

 • В началото персоналът може да има проблеми с това.

 • Персоналът има нужда от подкрепа, за да задава въпроси, да поиска съвет или да обсъди проблемите си.

 • Справянето с чувствата и чувствителността на персонала относно интимната грижа е важно, така че както персонала, така и децата да се чувстват комфортно относно начина, по който се предоставя личната грижа.

Адаптирано от  Open University, 1999

Рамка за лична грижа

Чуйте тези обсъждания относно някои от дейностите, включени в личната грижа

 • Групово обсъждане (1)
  3:39
  Лична грижа, тоалет и пубертет
 • Групово обсъждане (2)
  3:11
  Хранене
Какво е лична грижа?

Кои лични/медицински задачи според вас се изискват всекидневно?

Кликнете тук за списък от примериЗа общ преглед на личната грижа и допустимите интервенции за достъп на грижещия се, разгледайте тази презентация.

Whiting, M. (2009) Children with complex health needs: parents, nurses and carers – making things work for children

Рамка за лична грижа
Teacher at a review meeting

Осигуряването на лична грижа от най-високо качество не е нещо, което се очаква възрастният да направи сам, нито пък е приемливо това да е импровизиран процес. Един проактивен и планиран подход е от съществена важност при промотирането на добра практика, за да се гарантира правилна грижа и подкрепа.


Обучителният персонал трябва да очаква да работи в рамките на ясна училищна рамка, която е разбрана и приета от родители и персонал.


Това е част от процеса на закрила, който защитава както учениците, така и персонала, и насърчава най-добри практики. Той гарантира, че учениците имат позитивно всекидневно преживяване, а персоналът е уверен в това, което прави.

Подкрепа при осигуряването на висококачествена лична грижа
A review meeting in progress
Ето някои начини, по които училището ви може да подкрепя предоставянето на висококачествена лична грижа:

 • Училищна среда.

 • Училищни политики, насоки и протоколи.

 • Индивидуално образование, здравен план и план за грижи.

 • Обучение за специалисти (принципно и фокусирано върху индивида).

 • Медицински/здравен надзор и съвет.

 • Всекидневно съветване/супервизия/наблюдение.

Harvey, 2010
Планове за здравна рижа
A boy in a seat holds his teacher's
         hand
Всички планове за осигуряване на здравна грижа за дете или младеж със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) трябва да бъдат поставени в рамките на здравен план, центриран върху личността, в контекста на житейското планиране, „където всичко, което е изградено, е в партньорство с човека с интелектуални увреждания, семейството и грижещите се за него“. (Matousova-Done and Gates, 2006)

Семействата трябва да участват в развиването на здравния план на своя син/дъщеря, като им бъдат обяснени последствията.
Зелената харта, Support and Aspiration (Department for Education, 2011) предлага комбиниран и динамичен план за образование, здраве и грижи, който да отразява цялостните потребности на децата във възрастта 0-25 години.
Взаимовръзките на планирането и предоставянето на грижите и терминологията в грижите при интелектуално увреждане
Diagram showing the 'Individual' at centre
         who is inter-connected by double headed arrows with the 'Care plan', the 'Health action
         plan', the 'Care programme approach' and 'Care management'. These last four elements
         are additionally inter-connected with each other. All of these elements are wrapped
         by and connected by single-headed arrows to the 'Person-centred plan'. This in turn
         is wrapped by and connected with single-headed arrows to 'Life planning'
Matousova-Done and Gates, 2006

Научете повече


Matousova-Done, Z. and Gates, B. (2006) 'The nature of care planning and delivery in intellectual disability nursing'. In: B. Gates (ed.) Care Planning and Delivery in Intellectual Disability Nursing. Oxford: Blackwell.


Whiting, M. (2009) Children with complex health needs: parents, nurses and carers – making things work for children.