Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Екип

Индивидуалните терапевтични сесии не могат да бъдат успешни без продължаващо включване от персонала от дневната грижа и семейството или грижещите се. 
Rennie, 2007

Работата с други е от съществено значение за ефективното предоставяне на интервенции за деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ

Развиването на план за грижа за личната грижа на дете или младеж е само първата стъпка. Един от най-предизвикателните аспекти за учителите, които работят с децата с тежки и комплексни потребности, е че те неизбежно ще ръководят екип от персонал, който заедно трябва да посрещне всекидневните потребности на учениците. Учителят трябва да бъде в ролята на лидер на екипа, за да се гарантира, че всекидневното преживяване на децата спазва стриктни стандарти, независимо кой осигурява грижата или води ученето в който и да е случай.


За повече информация по темата вижте модула „Работа с други професионалисти”.

Предоставяне на лична грижа

В тези три аудио клипа класните ръководители говорят за това как осигуряват лична грижа.

 • Видео 1
  2:14
  Управление на потребностите от лична грижа на учениците.
 • Видео 2
  1:41
  Интегриране на образованието и грижата.
 • Видео 3
  1:36
  Лична грижа след 16 години и физиотерапия, интегрирани в учебната програма
Предоставяне на лична грижа

Какви стратегии можете да посочите като класен ръководител за гарантиране, че всички ваши колеги предоставят лична грижа при спазване на личното пространство и достойнството?

Както и самите ученици, техните семейства и другите професионалисти може да се наложи да участват заедно с училищния персонал при планиране за посрещането на нуждите от индивидуална грижа, така че всички участващи да знаят какво да очакват и да могат да допринесат със своите възгледи и експертиза.

Този подход е гаранция за най-добрите възможни резултати за учениците и защита на всички ангажирани възрастни.

Работа с други професионалисти

В тези три аудио клипа родителите говорят относно работата с училището.

 • Видео 1
  1:08
  Майката на Лия, Джули, описва връзката си с училището на дъщеря си.
 • Видео 2
  0:28
  Мария описва положителната си връзка с училището на Джак.
 • Видео 3
  1:10
  Майката на Джак, Мария, дава кратко описание на Джак.
Работа с други професионалисти

Учениците с тежки и/или комплексни потребности е вероятно да са известни на различни професионалисти, които могат да допринесат с експертизата си за планирането за тяхната лична/медицинска грижа, описана в ниво Б.

Класният ръководител има важна роля в събирането на тези съвети при обсъждането с ученика и семейството му, за да се планира и предостави ефективно всекидневно преживяване в училищната среда.

Работа с други професионалисти

Гледайте тези видео клипове относно логопедична подкрепа и хранене.


Попадали ли сте на други успешни стратегии, които биха ви били полезни в бъдеще??

 • Видео 1
  2:54
  Една училищна сестра описва ролята си
 • Видео 2
  3:12
  Един учител обяснява колко е важно обучението за персонала
Научете повече

Rennie, J. (2007) 'Preface'. In: J. Rennie (ed.) Learning Disability: Physical therapy, treatment and management - a collaborative approach (2nd edn). Chichester: John Wiley.