Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Роли при грижите

В следващите клипове екипът обсъжда различните типове грижи, от които имат нужда децата и собствената си конкретна роля в осигуряването на тези грижи, за да подпомогнат децата в тяхното обучение.

Докато слушате, помислете за предизвикателствата, пред които се изправя екипът при грижите си за деца с толкова нужди. Има ли такива задачи, които може да предизвикат у вас безпокойство? Ако отговорът е положителен, как бихте се справили с подобни тревогиs?

Задачи при личната грижа
 • 1:51
  Асистент обучител описва типовете грижи, за които тя помага
 • 1:14
  Асистент обучител представя задачите, свързани с грижи за младежи над 16 годишна възраст
 • 1:22
  Учител и ученик беседват относно хората, които осигуряват лични грижи
Учители и лични грижи
 • 2:14
  Учител дискутира важността от обучение при личните грижи
 • 1:41
  Преподавател обяснява как обучението и грижите са взаимосвързани
 • 1:36
  Учител обяснява грижите и учебния план за младежи над 16 годинишна възраст