Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разлики между личната и интимната грижа
A teacher holds a boy's hand

Децата, които изискват интимна и лична грижа, се различават по възраст, произход, етнос, и имат различни нива на потребности, способности и умения за общуване. Но това, което е общовалидно за тях, е правото да се отнасят с тях с чувствителност и уважение, както и по такъв начин, че преживяването им на интимната и личната грижа да бъде положително.
Lenehan et al, 2004

Разлики между личната и интимната грижа

Помислете за различните области на личната грижа по-долу и избройте различните задачи, които се включват. Определете кои задачи бихте класифицирали като интимна грижа.

 • Ядене и пиене (включително устна хигиена).

 • Обличане/събличане (включително избор на дрехи).

 • Тоалет, хигиена и менструация (включително задържане на физиологичните нужди и санитарни материали).

 • Лична хигиена (включително миене, бръснене, ресане на коса, грим и т.н.)

 • Справяне с телесните течности.

 • Лекарства, медицински процедури и задачи по физическото здраве.

 • Грижа за психичното здраве.

(Lenehan et al, 2004)

 

Сравнете отговорите си с тази класификация от КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНТИМНИ И ЛИЧНИ ЗАДАЧИ СВЪРЗАНИ С ГРИЖАТА (Carnaby and Cambridge, 2006) (2006).

Перспективи на Ofsted върху личната грижа
A girl examines a pear with her teacher

В рамката на инспекциите на Ofsted от 2012 г., закрилата ще бъде инспектирана под раздел „Поведение и безопасност“ и „Водачество и управление“.


Разгледайте тези декларации, направени от Ofsted относно закрилата в предишната рамка.

 

Уязвимостта на децата с увреждания

Обгрижваните деца с увреждания не са просто уязвими на всички фактори, които съществуват за всички деца, които живеят извън дома си, но и са специфично уязвими на възможна злоупотреба, заради допълнителната си зависимост от резидентния и болничния персонал за всекидневните физически грижи и потребности.

HM Government, 2010

На национално ниво се припознава, че децата с увреждания са особено уязвими, отчасти заради текущата си нужда от интимна лична грижа в рамките на дълъг период от време (виж ниво Б). Децата и младежите, които не живеят у дома, са особено уязвими на злоупотреба.

Уязвимостта на децата с увреждания

Помислете какви допълнителни стратегии трябва да бъдат въведени, за да се закрилят децата в резидентни услуги и специални училища, и сравнете идеите си със следния примерен отговор.Примерен отговор – закрила на деца и младежи в резидентни услуги и училища

Научете повече:Причини, поради които децата с увреждания са по-уязвими на злоупотреба

 

Резидентни условия: бележки от ключови текстове

 

Опазване и предпазване
A teacher holds a boy's hand

Засилете способността на децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) и техните семейства да се опазят, като:

 • Помагате да изразят желанията си и чувствата си относно грижата/лечението си.

 • Гарантирате, че получават подходящо лично, здравно и социално образование (включително сексуално образование).

 • Гарантирате, че те могат да изкажат притесненията си.

 • Гарантирате, че имат достъп и могат да общуват с различни възрастни.

 • Поддържате близък контакт със семействата.

 • Поддържате култура на откритост.

 • Провеждате добро практическо обучение за персонала.