Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Отговаряне на нуждите
A teacher helps a girl wash her
         hands

Много деца с тежки, дълбоки или комлексни обучителни трудности имат необходимост от подкрепа и помощ за техните нужди от лична грижа по време на престоя им в училище.


Образователните условия за тези ученици следователно трябва да признаят тези нужди и да гарантират, че те са изпълнени по такъв начин, който осигурява и гарантира личното пространство и достойнството на учениците, докато в същото време предпазва както децата, така и тези, осигуряващи техните грижи.

Комплекс от нужди

Докато гледате, помислете за аспектите, в които тези деца може да имат нужда от физическа или медицинска грижа.

 • Ученици, пристигащи в специално училище
  01:53
 • Ученици със специфични разстройства на ученето SLD във време за избиране
  01:00
 • Някои аспекти от персоналната грижа
  03:00
Комплекс от нужди
A teacher helps a girl wash her
         hands

Също прегледайте тези два документа:Описание на възможна нужда от помощДефиниции на обучителни затруднения

Разбиране на нуждите
A boy reads a comic with his teacher]

Тези деца може да имат увеличени необходимости от подкрепа чрез лична грижа, защото:

 • В развитието си те функционират на много по-занижено ниво от своята действителна възраст.
 • Те имат допълнителни физически и медицински нужди, изискващи ежедневна подкрепа.
 • Те нямат задръжки поради нивото си на развитие или специфичните си увреждания.
Решаващ принос
a teacher sits on the floor and engages a child

Някои ученици биха могли да имат напредък по отношение самостоятелността в личните грижи по време на техния училищен живот, докато за други независимостта не е реалистична цел. При всички случаи личната грижа трябва да бъде включена във всекидневните образователни преживявания на детето.


За децата с много високи нужди от грижи качеството на осигуряването в тази област може да е най-важният аспект от качеството на всекидневния им живот.