Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Б
Сътрудничество с други специлисти
A boy and a therapist sit on the grass with a large drum
За модула
A teacher watches as a girl activates
         a video using a touch switch

Ниво Б на този модул е посветен на мрежа от хора, които подкрепят деца със СОП включително непосредствените и разширените семейства, учители, обгрижващи и терапевти. 
Разглежда организационните предизвикателства пред тази група като цяло и подчертава важността за тясното сътрудничество като екип

Обучителни резултати
: A boy in a wheelchair, covered
         in a blanket, is wheeled along a school corridor

Материалите от това ниво са предвидени да предоставят на хората, работещи с тежки обучителни затруднения (ТОЗ), сериозни и многобройни обучителни затруднения (СМОЗ) и КЗУУ- SLD/PMLD/CLDD средства да могат да:

 • Покажат познаване на нуждите от допълнителна подкрепа на деца с проблеми на идентичността, които биха могли да окажат влияние в случай, че се включат други агенции и професионалисти;
 • Покажат познаване на сферата на дейност на другите професионалисти; и
 • Обмислят различните професионални дисциплини и да определят личния си принос по отношение на грижата за нуждите на децата.
Стандарти за учители

Може да получите подробна информация за стандартите, които се прилагат за всички учители в Англия от сайта на Министерство на образованието  Department for Education . Тези стандарти се прилагат за всички учители, независимо от опита им и всички аспекти на на стандартите се отнасят до учители, работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Department for Education Teachers' Standards 2011

Teachers Standards Cover

Специални образователни потребности

Както е описано в Кодекса на добрите практики на Министерство на образованието (2001) , децата имат специални образователни потребности, ако имат обучителни затруднения, за които се изисква по-специална обучителна подготовка. 

 

Децата са с обучително затруднение ако имат:

 • Значително по-големи затруднения в ученето в сравнение с болшинството от децата на тяхната възраст или
 • Увреждане, което не позволява или ги възпрепятства да се възползват от обучителните пособия по начина, по който се възползват от тях децата на една възраст от съответния район. 

 Правилник за децата със СОП(англ.)(2001)


SEN Code Of Practice Cover

Признателност към

С благодарност към професионалистите, които допринесоха за този модул

 

Съдържание на модула

Dr Michael Brown, Лектор в Health & Social Care, Edinburgh Napier University
Beverley Cockbill, Training Officer, The Schools Network
Dr Brenda Hartley, Developmental Psychologist
Iain Chatwin, Independent SEN Trainer and Consultant

 

Всички модули, създадени от The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторски екип

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Производство и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Управление на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Благодарим на всички деца, родители, обгрижващ персонал, асистенти и учители за това, че се включиха.