Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подкрепа за семейството

Чрез инициативите на Грийн Пейпър  училищата имат свободата да създадат нов подход в работата с деца и младежи със СОП, подход, основан на партниране със семействата. 

Карпентър, 2011

Системата трябва да бъде по-отворена към семейството, така че родителите да не добиват усещането, че трябва да се борят, за да получат необходимата за детето им помощ. 

Сара Тиътър, 2010
Министър по въпросите на децата и семействата, МОН, Великобритания

Задайте си въпрос какво прави вашето училище по въпроса за братята/сестрите, родителите и бабите и дядовците. 

Значението на комуникацията

Родителите споделиха, че добрата, честната и открита комуникация е един от важните компоненти за изграждане на доверие и добри взаимоотношения. Личната комуникация с родителите, приемането им като равностойни партньори със задълбочени познания за нуждите на децата им са жизнено важни за създаването и поддържането на доверието.  

Ламб, 2009

Чуйте какво казва майката на Джейд по отношение на трудностите, които е имала в комуникацията с останалите. 

 • Poster
         Image

Описание на случай: София

Изгледайте тези два видео записа от срещата за обсъждане на случая на София, момиче със смесено настаняване. В тях специалисти от общото и специалното образование разглеждат въпроса как най- ефективно да общуват едни с други. 

 • Обсъждане на случая на София 1
  3:38
 • Обсъждане на случая на София 2
  1:11

Замислете се как общувате с родителите и специалистите. Може ли да се подобри общуването по някакъв начин? 

Диагностика и ранна интервенция

Когато бебето започне да пораства и да се развива, семейството наблюдава настъпващите промени и се вълнува от всеки напредък. Често те са първите, които забелязват, че новият член на семейството не преминава през някои основни етапи на развитие и не се развива със същата скорост както брат си /сестра си или бебетата на приятели. 

Забелязвайки това, те често търсят съвет от специалистите от първa медицинска помощ, като Джи-Пита и здравни специалисти, посещаващи дома. Вследствие на това, те може да бъдат насочени към специализирани детски здравни грижи за оценка и изследвания.  

Въпроси и притеснения

В първия аудио запис майката на Ема, Рут разказва как е разбрала, че Ема има увреждане. 


Във втория аудио запис бащата на Харви, Саймън, си спомня момента на раждане на своите близнаци.

 • Майката на Ема
  2:14
 • Бащата на Харви
  1:32

Определете възможните въпроси и притеснения на едно семейство, когато детето им не преминава през някои основни етапи на развитие и се обръщат към специалистите от първичната медицинска помощ. 

Ранна подкрепа –
без диагноза

Брошурата по-долу е разработена със сътрудничеството на родители на малки деца с увреждания и отразява тяхното мнение за това кое е полезно да се знае. Може да бъде да бъде много фрустриращо, когато детето се препраща между различни специалисти за още тестове и все пак няма ясен отговор на въпроса: "Какво се случва и защо?"  

 Когато детето Ви няма поставена диагноза

Помислете за дете, на което преподавате и за което предполагате, че няма актуална диагноза. Как ще подходите към семейството, за да го обсъдите?  

Описание на случай: Джейд (1)

Джейд има ФАС /Фетален алкохолен синдром/ - този аудио запис Джейд разказва за интересите си и музикотерапията. Разказва и за това как не се чувства подкрепена на училище. 


Как вашето училище оказва подкрепа на деца с ФАС? Как могат да се подобрят нещата в това отношение?

 • Poster Image

Описание на случай: Джейд (2)

В тези два аудио записа майката на Джейд, Алисън, разказва за притесненията си в първите години от живота на Джейд, за диагнозата й със ФАС и усложненията вследствие на нея. 

 • Майката на Джейд 1
  1:12
 • Майката на Джейд 2
  1:02
Ефективно сътрудничество от семейството 

За да могат родителите да имат възможност да поемат по-голям контрол върху оказваната от тях подкрепа, те трябва да са наясно с възможностите и да разбират начините за взимане на решенията, които оказват влияние върху помощта за детето им. 


Support and aspiration, Green Paper, 2011

Семейството може да допринесе за постигането на дадена задача от училище, да осигури постоянство и предложи поглед към  ситуацията на детето вкъщи, като предложи информация за интересите и предпочитанията на детето. 

Помислете за дадена учебна цел, която искате да научи едно дете. Свързана ли е и със семейната среда? Как може да разбиете компонентите на учебната цел, така че членовете на семейството да могат да окажат реален принос? Как ще получите обратна връзка от тях за резултата от техните усилия? 

Братя/сестри (1)

Връзката с брата/сестрата често е най-дългата и продължителната в семейството, значително по-дълга от връзката родител- дете. 

Докато родителите често са първите, които оказват грижи в семейството, братята/сестрите поемат второстепенни задължения с променливо ниво на отговорност, като оказване на грижи и защита, задължения, които някои ще продължат да изпълняват и в зряла възраст.  

Изслушайте четирите кратки аудио записа от следващия слайд, в които се описват взаимоотношенията с братята/ сестрите при тежки и комплексни обучителни затруднения. 

Какви чувства изпитват към своите брат/сестра? 

Какво влияние е оказал брата или сестрата върху живота им- ползи и недостатъци? 

За повече информация относно ролята на братята/ сестрите, може да прочетете модула: Разговаряне със семейството, Изслушване на семейството.

Братя/сестри (2)

 • Ема и сестра й
  2:45
 • Марли и Люк 1
  1:02
 • Марли и Люк 2
  1:10
 • Харви и Лидия
  1:32
Научете повече (1)

Carpenter, B. (2011) Academies resources 2.0. Partnership with families 9.7. The Schools Network: London.

Godden, S. (2010) Case study: a mother's experience. In: B. Carpenter (2010) The Family Context, Community and Society. London: Specialist Schools and Academies Trust (now The Schools Network).

Trute B. and Hiebert-Murphy D. (2002) Family adjustment to childhood developmental disability: A measure of parent appraisal of family impacts. Journal of Paediatric Psychology 27, (3) 271-280.