Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да станеш КСОП

Освен останалите отговорности, Координаторът Специални образователни потребности (КСОП)  трябва да създаде условия за координацията между родителите и обгрижващия персонал, да осигури следването на индивидуалния обучителен план и да консултира останалия персонал относно училищната политика за деца със СОП.

Ролята на КСОП е и организационна. В много случаи това би означавало, че трябва първо да станете част от старшия ръководен персонал преди да станете КСОП.

Може да получите повече информация как се става КСОПтук.


Да станеш КСПОП

Включването на родителите невинаги е лесна задача. Тази статия описва как тренинга по семейно партньорство може да даде възможност на персонала да изгради и поддържа ползотворни взаимоотношения с родителите.  


Помислете внимателно за работата на КСОП. Дали те насочват, въвеждат и подкрепят новите учители? Дали отделят внимание, консултират и комуникират ефективно с родителите/ обгрижващия персонал, за да способстват за напредъка в учебния процес? 

Логопеди (1)

Комуникацията е жизнено важно умение, на което всички деца трябва да се научат. Без нея, те няма да реализират пълния си потенциал. Чрез оценката, проведена от лицензиран логопед, може да се определи дали едно дете има затруднения.   

Логопедът работи в тясна връзка с учителите и здравните специалисти като лекари, медицински сестри и психолози.

В тази страница на Националната здравна служба  се описва ролята на логопеда, включително и информация за изискванията за прием и обучение. 


Логопеди (2)

В първите два аудио записа логопедът Шарлот Паркхаус описва работата си с училищния персонал. 

 • Работа с училищния персонал
  1:18
 • Работа в специално училище
  2:44

Във втория запис логопедът Лаура Стивънсън разказва за обхвата на езиковите, говорните и комуникативни затруднения, които могат да се наблюдават в едно специално училище, за нейната роля и как работи с другите сътрудници, за да помогне на учениците да постигнат поставените цели. 

Физически здравословни нужди

A carer helps to feed
         a boy via a feeding tube

Физическите здравословни нужди са често срещани и изискват ефективна организация и постоянно оценяване и интервенции, за да се ограничат усложненията, които биха повлияли на ученето. Сферата на физическите здравословни нужди обхваща епилепсия, зрителни и слухови увреждания, двигателни проблеми и такива с равновесието, гастро рефлуксни затруднения в преглъщането и задавяне. 

Внимателно помислете върху въпросите на оценката на риска и управлението по отношение на нуждите, свързани с яденето и пиенето на деца, с които се занимавате и как колегите се грижат за тях по един безопасен начин. 

Музикотерапевти (1)
A boy watches
         and listens to a man play a guitar

Музикотерапевтите използват музиката по един креативен начин, за да се грижат за социални, емоционални и физически проблеми.  Те работят с деца и възрастни от всички възрасти и социални сфери и в най- различна обстановка. 

Може да прочетете повече за ролята на музикотерапевта тук.


Музикален терапевт

Музикотерапевти (2)

В тези аудио записи музикотерапевтът обяснява разликата между музикотерапията и използването на музиката като част от уроците и обяснява за ползите за учениците от работата с колеги от други професионални дисциплини. 

 • Работата с училищния персонал
  1:16
 • Работата в специално училище
  0:48
Музикотерапевти (3)

В този видео запис музикотерапевтът обяснява как музиката може да спомогне комуникацията в една история, водена от логопед. 

 • Poster
         Image

Терапевти на работа

В първия видео запис  логопед разказва за някои въпроси, свързани с храненето и тяхната връзка с речта. 

Във втория видео клип физиотерапевт представя своя отчет на среща за обсъждане на случай. 

 • Логопед
  3:12
 • Физиотерапевт
  3:49
Професионален принос
A physiotherapist works on a girl's foot

Определете всички специалисти, посещаващи дома и семейството на дете, с което се занимавате. 

Внимателно преценете приноса им в грижата за здравословните потребности на децата, която способства за тяхното учене. 

Внимателно направете оценка на действащите политика и протоколи, с които се цели грижа за здравословните нужди на децата по безопасен начин.  

Трудотерапевти

Трудотерапевтите са специалисти от здравната и социална сфери, които са обучени специално и основно да се грижат за работното, физическото и психическото добро състояние, които са взаимосвързани.  Те помагат на млади хора до 18 години да имат достъп до образование и да са ангажирани в различни дейности у дома и в училище. 

Трудотерапевтите са едни от малкото специалисти, които работят във всякаква среда- в дома, в училище и в рамките на дадена общност от хора, за да дадат възможност на децата да развият уменията си и да станат по-самостоятелни. В работата си с децата, трудотерапевтите поставят цели, при които децата участват в необходими дейности или такива по желание, за да им помогнат да живеят максимално пълноценно. 

За повече информация за работата на трудотерапевтите, може да посетите сайта, посочен по-долу.


Грижа за нуждите на децата

Определете две деца, с които сте работили, които са имали противоположни нужди и им съставете профил на: 

 • Влиянието и усложненията за техните семейства ;
 • Как се предоставя грижа за нуждите им;
 • Кой се среща с тях; и
 • Необходимите за обучителния им процес и по- широко включване ресурси.
Научете повече (1)

Emerson E. and Baines S. (2011) Health inequalities and people with learning disabilities in the UK. Tizard Learning Disability Review 16 (1) 42-48.

Liley A. and Manthorpe J. (2003) The impact of home enteral tube feeding in everyday life: A qualitative study. Journal of Health & Social Care in the Community 11 (5) 415-422.

Petersen, L. (2011) Academies resources 2.0. The role of the SENCO 9.1. The Schools Network: London.

Научете повече

Royal College of Nursing (2011) Meeting the health needs of people with learning Disabilities. London: RCN.