Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ресурсни учители(1)

Ресурсни учители познати още и като асистенти за помощ в ученето, асистенти за специална помощ, обучителни фасилитатори или обучителни асистенти, обикновено работят съвместно с учителя в класната стая като се стремят учениците в максимална степен да се възползват от урока (като например им помагат да се ориентират в компютъра). 

За повече информация относно ролята на АУ - TA може да посетите следните уеб сайтове:


Ресурсни учители(2)

Ресурсни учители все повече допринасят за развиването на лидерските умения и ученето в училище. 
                         

Имате ли чувството, че вие или ресурсния учител осъществявате ценен принос за протичането на училищния ден? 

Работа в специално училище

В този аудио запис асистент учителя (ресурсния учител) разказва как се отблагодарява работата в специално училище. 


Разгледайте този документ и ролята на асистент учителите. 


Cockbill, B and Rawson, H. (2011) Academies resources 2.0. The role of teaching assistants 9.6. The Schools Network: London.

 • Poster Image

Ролята на Ресурсния учител(1)

Мнението е, че ролята на Ресурсните учители не е точно очертана и няма ясно съгласие относно как се използва тяхната помощ. Самият факт, че има толкова различни варианти на наименования на длъжността им, предполага наличието на широк набор от задачи, които се различават както в зависимост от конкретния клас, така и от училището. 

Прочетете статията – A help or a hindrance? (Every Child Journal)


Прочетете тази статия от Карол Франкъл за ефективниото управление на допълнително присъстващите възрастни в класната стая. 


Внимателно помислете за политиката на вашето училище и доколко ролята на АУ- TA's във вашето училище е ясно очертана.

Ролята на АУ- TA (2)

В първите два аудио записа асистент учителите обясняват ролята им в грижата за нуждите на учениците с ТМОЗ /Тежки и множествени обучителни затруднения/. В третия аудио запис класният учител обяснява принципа на работата й с АУ.

 • Асистент учител 1
  1:51
 • Асистент учител 2
  1:14
 • Работа с АУ
  1:28

Асистент учители- висше ниво

Асистент учителите в Англия могат да получат титлата АУВН (Асистент учител висше ниво)-при положение, че са постигнали изисквания минимум за езикова и математическа грамотност. Обикновено работодателят е този, който оказва съдействие асистент учителя да придобие висше ниво .

Очевидно задълженията на АУВН са на ниво с по-голяма отговорност и като такива могат да очакват и да получават малко по-високо възнаграждение в сравнение с редовия асистент учител. Независимо от това, големината на възнаграждението се определя от работодателите и заплатите могат да се различават значително.  
С титлата за АУВН, базисно ниво или еквивалентните квалификации, асистент учителите могат да продължат с обучението като вземат ниво, водещо до Статус на квалифициран учител (СКУ).

От АУ до учител

В този аудио запис учител разказва с ентусиазъм за специалните училища и обяснява защо е станала от Асистент учител.

Във втория аудио запис старши асистент учител описва своята работа и обяснява защо я харесва много. 

 • Да станеш учител от асистент учител 
  1:13
 • Старши асистент учител
  0:00
Други подкрепящи фигури

Менторите за учебния процес работят със студентите и учениците от колежите и училищата с цел да им помогнат да преодолеят препятствията (и потенциалните препятствия) в ученето чрез подкрепящи взаимоотношения в  индивидуални занимания или понякога в малка група. 

Заместващите отговорници са надлежно обучен училищен персонал, който проверява изпълняването на упражненията от учениците, когато учителите отсъстват за кратко. 

Обедните отговорници, наричани понякога и обедни асистенти, се грижат за учениците по време на обяд.  

За повече информация за тези позиции може да посетите следните сайтове: