Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Учители за специални образователни потребности

  • Джес Карпентър
    00:59
    В този аудио запис, придобилата наскоро квалификация, Джес Карпентър, разказва с ентусиазъм за работата в специално училище. 
  • Деца в смесен клас
    01:22
    В този видео клип учител разказва как прекарват времето си децата в общообразователното училище. 

Основното в работата на учителя за  специални образователни потребности е да може да определи индивидуалните нужди и да осигури безопасна, стимулираща и подкрепяща среда на обучение.

 

Работа с деца със СОП
A boy holds a small cricket ball with his teacher

Помислете за дете със СОП , с което в момента работите.

 

С кого си сътрудничите по отношение на грижата за нуждите му? 

 

Взима ли то пълноценно участие по време на уроците за деня? 

 

Как адаптирате личния му обучителен план? 

 

Как извършвате оценка на начина, по който показва участието си в обучителния процес?