Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Раздели на дисциплините

В рамките на всяка професия в системата на оказваната помощ, съществуват под-раздели на професионалните сфери. Насочването към тези специалисти може да бъде поради проблем от медицинско или социално естество, както е и обяснено в Кодекса на добрите практики за специалните образователни потребности (2001) . Често ДжиПи-то ще инициира изследване за КОТУ по клинична пътека . Училищните психолози биха направили оценка на обучителните затруднения и биха се ангажирали с получаването на допълнителна финансова помощ в училището, за да се обезпечат нуждите на детето. 

 

Моделът на пренасочване към дадени специалисти се променя, тъй като услугите се отдалечават от практиката на получаване на допълнителна финансова помощ на Кодекса на добрите практики, а законодателството и осигуряването на финансови средства се пренастройват. Помислете за последствията от въпросите, свързани с финансирането. Как може да се предоставят равни възможности и какви решения сте изпробвали? 

Специализирани доктори и медицински сестри
diagram

С напредването на общото им медицинско обучение, докторите и медицинските сестри изследват различните дисциплини и избират конкретна област на специализация. Това означава, че детето с комплексни потребности може да се нуждае от грижите  на най-различни медицински специалисти. Може да се получи така, че специалистите вече да имат контакт помежду си, следвайки протокол, зададен от болницата, но помислете как стоят нещата за екипа, оказващ подкрепа извън болницата. Къде се вместват в мрежата за подкрепа? Какви видове  комуникация има? Дали писмените отчети са основното средство за споделяне на информация? Как немедицинските лица, получаващи отчетите могат да ги интерпретират ефективно? 

Medical specialists
A boy covered in a blanket is
                  wheeled along a corridor

Medical specialists usually work in groups in hospital as part of the team supporting the child. The reports from different specialists may be in isolation of each other. In complex cases children can require the expertise of several medical and social professionals simultaneously.

 

Medical professionals who are specialist consultants are unlikely to be present at a child's review meeting. Consider the implications of this in the supporting web.

Psychologists

Educational psychologists (EPs) are key players in synthesising information from medical and social professionals. Visiting, observing and assessing children in school gives the EP a particularly wide view of the child which assists decisions on interventions and placements.

 

EPs generally work for LEAs. Sometimes they specialise, eg in autism, dyslexia or school phobias. They assess children in school and in specialist clinics, and also make home visits.

Clinical psychologists assess anxiety, depression, relationship problems, learning disabilities, child and family problems and serious mental illness. Clinical psychologists work in hospitals and clinics and are unlikely to visit schools.

 

Teachers and researchers in psychology contribute information towards new understanding for development of services. Vital links to practitioners are through journals and conferences of professional bodies.

Tools of the trade (1)
A feeding tube

Each profession has tools of assessment which contribute basic information to understand the needs of the child. Doctors, according to their specialities, can use a range of tests to assess body functions, impairments and weaknesses. These can inform about the quality of life and progress a child might be expected to achieve.

 

Other doctors, for example opticians, ophthalmic surgeons or orthopaedic surgeons, can improve quality of life and opportunity for improved progress through addressing health issues.

Tools of the trade (2)
Several children and teachers in a classroom

Think of at least two children you may know who have complex needs. Make a list of which experts are required to support their learning and how the pattern of the input of information works.

 

Draw a web to illustrate the pathways of information from professional experts visited infrequently to expert key workers who may spend much more time engaged directly with the children. Identify a pattern or any differences there may be.