Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Раждане на дете с комплексни обучителни трудности и увреждания(КОТУ)

A girl
         laughing with a ball and a telephone

Когато се роди дете с КОТУ, семействата за един миг се оказват в ситуация, която преобръща живота им. Както Тистълуайт , 2010 пише: " Без предупреждение, те навлизат в непозната територия, в която ще направят пътешествие с непознати хора, които за първи път виждат ". 

Обаче в момента съществува несъответствие между образователната ни система и нуждите на семействата. Услугите на са подготвени за нарастващия брой на деца с КОТУ, и промените в предлаганите услуги, организация и педагогически подход за да се отговори на техните нужди. .

Родителите, като равностойни партньори

Родителите познават децата си по-добре от всеки друг и трябва професионалистите да се отнасят към тях с уважение като към равностойни партньори предвид познанията, които са придобили грижейки се за детето си.  

Макконки, Бар и Бакстър, 2007

Семействата на деца с КОТУ са истински пионери, които проправят нови пътища, грижейки се за децата си. Те създават свои начини за оказване на подкрепа, терапевтични интервенции и обучителни подходи, въз основа на това, че разбират детето си в дълбочина и многостранно, много преди с тях да се свърже някой училищен специалист. 

Нов член на семейството

Появата на бебето е важно житейско събитие и обикновено е чакано с нетърпение в семейството. Има надежди и очаквания до момента, в който семействата почват да се пренагласят и започват да преценяват реалността на ново появилия се член на семейството и промените идващи с него/нея. 

Изслушайте аудио записа на бащата на Харви за момента на раждането на Харви  и  неговата сестра-близначка и за и първите моменти на установяване на контакт със здравните специалисти.

 • Раждането на Харви
  1:32
 • Включването на здравните специалисти
  1:51
Ранна диагностика
Two carers lower a boy into a wheelchair
         using a hoist

Все повече се разширяват наличните данни за обхвата на нуждите от здравни грижи, изпитвани от децата и младежите с комплексни затруднения в ученето и увреждания.  

Ранната диагностика е важна, за да се подсигури развитието в максимална степен и да се окаже подкрепа в семейството по най-добрия начин.  Ранното провеждане на оценка и определяне на нуждите им също са важни, за да се осигури достъп до лечение и интервенции.  

Нужди от здравни грижи

Прочетете доклада от Кралския медицински колеж за нуждите от здравни грижи, изпитвани от хора с обучителни затруднения и направете списък с нуждите от здравни грижи на децата, за които се грижите.

 

Помислете за терапиите и обучителните интервенции, прилагани във вашето училище.  

Напишете кратка биография на две деца с различни нужди от здравни грижи, за които сте се грижили. 

Първи контакт
Simbol on AAC device

Екипите за оказване на първа помощ обикновено са първите, с които се установява контакт при свързването с услугите на здравеопазването. Съществуват различни услуги за оказване на първа медицинска помощ от общопрактикуващия лекар, като скринийнг и промоция на здравето.  

Достъпът до други здравни услуги, като здравните услуги за деца с комплексни затруднения в ученето и увреждания се предлагат след провеждане на оценка от екипите за първична помощ като общопрактикуващия лекар или здравен специалист, оказващ посещения по домовете.

Обмислете нуждите на децата със затруднения в ученето и увреждания, за които се грижите и съставете карта на нуждите им от здравни грижи и съответните услугите свързани с тях.

Научете повече
book

McConkey, R., Barr, O. and Baxter, R. (2007) Complex Needs: The Nursing Response to Children and Young People with Complex Physical Healthcare Need. Belfast: Institute of Nursing Research, University of Ulster/Department of Health.