Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Мислите ли да станете учител?


A teacher holds up
         a card in front of several seated children


Разнообразието на живота като учител, с нови преживявания и предизвикателства всеки ден, е ключов фактор, което го прави приятна кариера. Дори и по-предвидими елементи като това как дните и седмиците ти са структурирани ще варират в зависимост от училището, в което работите.

 

 

Ролята на ресурсните учители 

The SENCO
A teacher sits next to a girl with a communication
         device

В стандартните училища, човекът, който координира специалните образователни потребности е познат като КОСОП- SENCO. Научете повече за ролята на КОСОП SENCO тук.

The role of the SENCO

Трудов терапевт
A girl chooses a drink by pointing
         to a card

Краткият филм в линка по-долу обяснява как трудотерапевтите помагат на хората да извършват дейностите, от които се нуждаят или искат да направят. Участниците описват как службите по трудова терапия са внесли огромна промяна в живота им.

 

Логопед
A speech therapist working with a boy
         using a communcation device

Всеки ден, логопедите работят с огромно разнообразие от хора - от малки деца, които заекват до възрастни хора, възстановяващи се от инсулт и други мозъчни травми. Те имат за цел да им помогнат да им се даде "глас", чрез подобряване на техните комуникационни способности и адресиране към техните трудности при преглъщане, ядене и пиене.

 

Музикален терапевт
A boy listens to a man playing a guitar

Целта на музикалната терапия е да се улесни положителни промени в поведението и емоционално благосъстояние. Терапевтът също така цели да развие засилено чувство за самосъзнание и по този начин да се подобри качеството на живот на клиента.

 

Музика терапевти работят с деца и възрастни от всички възрастови групи

и способности.

 

Училищни медицински сестри
A sign for a school medical room

Училищните медицински сестри и здравни екипи деца предоставят широка гама от услуги и подкрепа, които имат за цел да поддържат и подобряват здравето и благосъстоянието на децата и техните семейства.

Медицински кабинет