Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Холистичен подход
A boy and his teacher with a drum

Децата с комплексни нужди имат нужда от креативни, гъвкави  и въодушевяващи подходи за да оценят стиловете за учене и да предложат ефективни начини за персонализиране на техния учебен план.  Холистичен трансдисциплинарен терапевтиращ (ХТТ) подход към оценката може да бъде високо-ефективен метод за посрещане нуждите на децата.

 

Това е по-трудно да се постигне, когато  оценките  се извършват отделно и констатациите след това са сглобени на по-късен етап.

Джейсън: лична история (1)
 Момче и учител стоят на тревата със барабанДжейсън е шест годишно момче, което е с диагноза аутизъм и тежки обучителни трудности. Неговото разбиране на говоримия език е значително подобрена чрез използване на знаци и снимки. Той е в състояние да използва комуникационна система за обмен на картината и използвайте няколко спонтанни Makaton знаци като "моля", "бисквити" и "още", но смята, че е голямо предизвикателство физически да се опитат повече знаци, отколкото това.

Джейсън- описание на случай (2)

A boy and his teacher play a drum

Класният на Джейсън се е допитал до говорен и езиков терапевт за съвет как да подходи към затрудненията на Джейсън в ученето. Тъй като Джейсън е реагирал добре на музика, терапевтът преценил, че ХТТ оценка с музикален терапевт и трудотерапевт би била най- ползотворния начин да се обхванат потребностите на Джейсън по един холистичен начин.

Било проведено ХТТ занятие, за да се разгледат всичките затруднения и да се насочат към оптимизиране на степента на ангажираност с учебния процес. Терапевтите съвместно допринесли за успеха от проведеното занятие. Прилагането на холистичния подход определено било от полза за Джейсън.

.
Джейсън- описание на случай (3)
A boy holds a drum with his teacher

Чрез това занятие се постигнало много по-голямо разбиране за потребностите на Джейсъм и се дали идеи за повишаване на неговата ангажираност. Например да се предложи сетивна стимулация по време на дейностите в кръг и да се включат и допълнителни средства, като пеене при всички учебни дейности.

Бил направен и подбор от мотивиращи символи, свързани с класната стая с препоръка те да пъдат представяни поединично или най-много по два наведнъж.  ХТТ оценка била организирана и ХТТ група за следващ период.