Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Защо е важно сътрудничеството?
A review meeting in progress

Подходите, основани на взаимно сътрудничество са начин да се отключат вродените способности на децата и младите хора с Комплексни Затруднения в ученето и увреждания. Препоръчваме трансдисциплинарния подход да се окуражава когато това е възможно.

CLDD Препоръки по проекта, 2011

Съвместната работа на семействата и посещаващите ги специалисти е важна, за да се гарантира, че адекватно се отговаря на нуждите на децата с КЗУУ /Комплексни затруднения в ученето и увреждания/  CLDD/ . Срещите на различни видове специалисти са важен момент, в който всички включени се събират да преразгледат напредъка и да съставят по-нататъшен план.

Екип за оказване на подкрепа

Хората с хъс и дарба вдъхновяват останалите. Трябва да реализираме силните страни, интереси и талант на нашите колеги. Как може да популяризираме техните знания най-ефективно? 

Тръст на академиите и училища за специалисти, 2011

Този видео клип показва обхвата на различните професионалисти, включени при оказването на подкрепа на момиче, на име София. 

 • Poster
         Image
Започване на училище

Започването на училище е важен момент за всички деца.  Родителите на деца с КЗУЗ /комплексни затруднения в ученето и увреждания- CLDD трябва да вземат предвид редица въпроси и варианти за образование, за да подсигурят нуждите им по подходящ начин. 

 

Чуйте историята на Марли и въпросите, които е трябвало да се вземат предвид, за да е сигурно, че той посещава правилното училище.

 • Poster
         Image
Ролята на специалиста

Нито една дисциплина не е подготвена  да се справи с разнообразния набор от нужди на децата и семействата, както и с индивидуалната им специфика. 

Guralnick, 2005

Вследствие на техните нужди, има и набор от специалисти, включени в грижата и подкрепата на деца с КЗУУ- CLDD които ще посещават училището и дома.

 

Чуйте какво казва един речеви и езиков терапевт относно ролята на терапевта  по отношение на диетата и храненето. 

 • Poster
         Image
Научете повече

Carpenter, B. (2011) The CLDD Research Project final report. Specialist Schools and Academies Trust.


Guralnik, M. (2005) Early intervention for children with intellectual disabilities: Current knowledge and future prospects. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, (4), 313-324.