Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Преносими умения
A teacher stands in her office

На това ниво вие вече сте експерт и професионалист. Помислете за ключовите си умения и за това кое ви прави добър във вашата работа.  Кои от тези умения използвате в други сфери на живота си? 

Ключовият момент тук е, че сте усвоили умения, които са преносими и ползвате някои от тях инстинктивно, без много да се замисляте.  

Каква е вашата роля?

Специалистите, занимаващи се с лица с комплексни обучителни трудности и увреждания имат най-различни задължения, чрез всяко от които предоставят жизнено важни услуги на помощ за нуждите на хората. Нито един човек или професия не биха могли да функционират ефективно ако са изолирани, тъй като информацията трябва да се споделя. Трябва да се работи съвместно с другите. По същия начин дадени професии работят с други професии.  

Работата с хора с КОТУ винаги ще включва сътрудничество  с други колеги, както от същата професия, както и от по-широк кръг от професии. Освен това, извън работата също имаме и други роли: на родител, шофьор, музикант и т.н. 
Помислете за настоящите си колеги и с кои други професии си взаимодействате, получавайки или давайки информация и съвет.

Мрежа на подкрепа
A care-assistant and a teacher assist
         a boy in a wheelchair

В професионалната ни сфера има мрежа на подкрепа на всички нива на ученето. Това е особено важно, когато се грижим за деца с различни и комплексни потребности. Мрежата от професионалистите осигурява спойката, която свързва отделните услуги и доставчици. 

Много професии се комбинират, за да сформират мрежа на подкрепа, за да се оптимизира дейността на всяка една от свързаните професии, така че и учителите никога да не са оставени сами в усилията си. 

Професионална мрежа

С какви специалисти сте работили?

Кой липсва в мрежата?

Предложения

Вашата лична мрежа
Two teachers working together at a computer

Съставете, ваша собствена мрежа на подкрепа, съответстваща на различни периоди от живота ви, като например:

 • Мрежа на подкрепа в детството.
 • Мрежа от приятелски групи.
 • Мрежа на настоящата ви професионална подкрепа.
Помислете за начина, по който са се променили в течение на живота ви и обмислете причините за това. Кой е оказал най-голямо влияние върху вас и върху кого от своя страна сте оказали влияние вие? По какъв начин в момента оказвате положително влияние върху други хора и как бихте могли да подобрите този аспект от работата ви като специалист?