Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Професионална намеса
A boy in a standing
         support turns to the camera


За деца и младежи с комплексни затруднения в ученето и увреждания, често имат здравни, социални и образователни потребности на високо ниво, свързани с техните състояния. За някои, това изисква множество интервенции от много професионалисти.

Насърчаване на съвместната работа
Момче е застанало между две седнали учителки.

Предизвикателството за предоставяне за нуждите на деца с образователни и здравни потребности е в основата на съвместните работни практики. Създаването на подход в центъра ,на който е дететo и приобщаващ е от съществено значение, за да помогнете на децата да направят най-доброто от своите способности..

 

В училищната среда, персонала, включително учители, асистенти в класната стая, терапевти и други асистенти, да работят заедно, за да се гарантира, че всяко дете получава интегрирана и координирана подкрепа в отговор на индивидуалните потребности.

Взаимна работа
Two carers help a boy into a standing
         support

Съвместна работа се основава на следните градивни елементи:

 • • Бъдете честни един с друг.

  • Бъдете готови да се учите един от друг.

  • Отнасяйте се един към друг с уважение и достойнство.

  • Бъдете готови да признаете, че правите грешки.

  • Работете в екип и си помагайте.

  • Бъдете себе си.

(Бари Карпентър, 2011)


Научете повече

Carpenter, B. (2011) Partnership with families. The Schools Network: London.