Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Level C
Working with other professionals
A boy and a therapist sit
         on the grass with a large drum
За модула
A teacher
         watches as a girl activates a video using a touch switch

Ниво В надгражда наученото в ниво Б, в което се въвежда мрежата от хора, които оказват помощ за деца с комплексни увреждания.
В ниво В се разглежда по-подробно тази мрежа от специалисти и по-специално кои са те, какво предлагат и как най-добре да се стимулира сътрудничеството между тях. 

Обучителни резултати
An English lesson in progress

Материалите от това ниво са предназначени да предоставят на работещите с деца с комплексни обучителни трудности и увреждания средствата, за да могат да:

 • Обмислят въпросите, свързани със спомагането на съвместната работа между  групите от специалисти от различни сфери при оказването на помощ за децата; 
 • Внимателно да определят и обмислят ролята на възрастните, както и на другите агенции и специалисти в развитието, продължаването и поддържането на ефективните взаимоотношения в рамките на и извън училищната среда; и
 • Да показват и зачитат с доза критичност  професионалните законови рамки, които регулират работата на другите професионални групи, когато оказват подкрепа на децата, семействата и обгрижващия персонал. 
Teachers' standards

Details of the professional standards that apply to all teachers in England can be obtained from the Department for Education website. These standards apply to all teachers regardless of their career stage and all aspects of the standards are relevant to teachers working with children with special educational needs.

 

Department for Education Teachers' Standards 2011

Teachers Standards Cover

Специални образователни потребности

Както е дефинирано от Министерство на образованието-Кодекса на добрите практики за специалните образователни потребности (2001). Децата имат специални образователни потребности, ако имат обучително затруднение, което налага да се предприемат за тях специални обучителни мерки. 


Децата са с обучителни затруднения ако имат:

 • Значително по-голяма трудност в ученето в сравнение с болшинството от децата на същата възраст, или 
 • Увреждане, което не им позволява или пречи да се възползват от образователните съоръжения и пособия по начина, по който обикновено от тях се възползват децата на същата възраст в местните училищата по райони. 
SENCodeOfPracticeCover
С признателност към:

С благодарност към професионалистите, които допринесоха за този модул: 

 

Съдържание на модула

Dr Michael Brown, Reader in Health & Social Care, Edinburgh Napier University
Beverley Cockbill, Training Officer, The Schools Network
Dr Brenda Hartley, Developmental Psychologist
Iain Chatwin, Independent SEN Trainer and Consultant

 

Всички модули, създадени от: The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторски екип

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Създаване и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Управление на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

С благодарност към всички деца, родители, обгрижващ персонал, асистенти и учители за това, че се включиха.