Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
A male teacher at his desk

Инструментариумът и стратегиите на Бърза терапия за намиране на решения (БТНР) подкрепят децата с психични затруднения и предоставят полезни рамки за поддържане на благосъстоянието на колектива.

 

Този подход е особено полезен, тъй като:

 • Стимулира промените и положителните резултати за децата и възрастните; и
 • Фокусира се върху решаването на проблема.

В следващите страници се очертават ключовите умения и стратегии, възприети от терапевтите в работата им с отделните хора. Прочетете под ред всеки раздел и ако е възможно, изберете си сътрудник от вашия екип.

 

Когато приключите това, помислете как можете да използвате всяко от уменията/стратегиите на своето работно място.

Работа с клиент
Two female teachers in front of a computer
         screen

Когато работите с клиент, уверете се, че сте създали истинско разбирателство в обстановка, която способства добрата комуникация.

 

Намерете някого, с когото да работите. Попитайте го за неща, от които е доволен или които напоследък се развиват добре. Открийте / отбележете кои са неговите:

 • Компетенции;
 • Умения;
 • Стратегии за справяне;
 • Качества; или
 • Силни страни, които той показва.
Дефиниране на проблема (1)


Една от най-важните характеристики на 

БТРН е отделянето на личността от проблема. Жизнено важно е да накарате клиента да се отдалечи от проблема. Един от начините да се направи това е чрез конкретното му описване.

 

Понякога проблемът може да изглежда невъзможен за преодоляване. Хората разркиват това в думите, които използват:

 • "Всичко е ужасно";
 • "Това е най-лошият клас, на който съм преподавал";
 • "Той постоянно се държи лошо";
 • "Мисля, че никога няма да го преодолея".

Първо проблемът трябва да бъде раздробен на възможни за справяне компоненти. Терапевтът прави това, като признава трудността, като същевременно позволява на клиента да види по-широко нещата.

Дефиниране на проблема (2)
Two female teachers sit at a desk


Помолете своя партньор да сподели някакъв дребен пролем. Поискайте фактологическа информация, което става със следните видове въпроси:

 • Кой беше там, когато проблемът се появи?
 • Кога/къде се случи?
 • Постоянно ли се случва или от време на време?

Тези въпроси ще ви помогнат да отделите личността от проблема.

 

Попитайте го как се е справил с проблема или как е успял да подобри нещата?

Желано бъдеще: поставяне на целите
A male teacher at his desk

Важно е да се фокусирате върху това какви ще бъдат нещата, когато ситуацията се подобри или проблемът се реши.

 

Задайте на партньора си правилните въпроси, с които да определите какво иска в бъдеще. Опитайте се да опишете какво ще бъде, когато проблемът е разрешен.

 

Попитайте партньора си какъв според него е най-добрият изход от проблемната ситуация?

 

Попитайте го, ако ситуацията се разреши успешно, какво ще забележат неговите приятели и семейство?

Откриване на изключенията
Two female teachers in front of a computer
         screenИзключенията са важна част от подхода в БТНР. Тяхното правилно идентифициране ще ви позволи да засилите и развиете у своя клиент компетенциите и ресурсите, които имат ефективност.

 

Задайте на партньора си следните въпроси:

 • Разкажи ми за тогава, когато това не се случва.
 • А когато се случва по-рядко?
 • Кога най-малко те засяга?
 • Какъв беше живота ти преди този проблем?
Оценяване по скала

Оценяването по скала е традиоционна техника в 

БТНР. Помага да се раздробят аспектите на проблема и възможните решения да се разделят на управляеми компоненти.

 

Когато проблемите са комплексни, оценката по скала може да се приложи многократно, като работим едно по едно и често пъти подобренията в една посока водят до подобрения и в другите.

 

Предложете на своя партньор да опише, по скалата от нула до десет (нула - най-зле) къде се намира в момента. После задайте следните въпроси:

 • Какво е онова, което правиш/си правил, че да не оцениш проблема с нула?
 • Къде искаш да бъдеш (това може да е десет, но помнете, че десет може да е нереалистично понякога или представлява степен на съвършенство, което никой не може да постигне или поддържа)?
 • Какъв мислиш, че ще е животът, когато достигнеш тази точка?
 • Ако си на дърво, какво правиш, което ти помага да си на дървото?
 • Какво трябва да направиш, за да достигнеш четири?
 • Какво е онова, което ще правиш, показващо ти, че си достигнал четири?
Как можете да използвате БТНР?
Two female teachers sit at a desk

Какво мислите, че можете да използвате от този инструментариум?

 

Може ли да бъде полезно оценяването по скала с визуални средства?

Направете критическа оценка и дискутирайте с колегите си и нанесете всякакви необходими изменения за учениците, с които работите.

Научете повече