Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Доказано лечение

Когнитивната поведенческа терапия (КПТ) се използва често от специалисти по психично здраве, работещи с възрастни, но тя може да бъде адаптирана и за деца с обучителни трудности или КОТУ( CLDD).

КПТ е клинично и изследователски доказано лечение за психичното здраве. Тя се използва все повече, благодарение на доказателствата на нейната ефективност при:

 • Депресия;
 • Тревожност;
 • Социални фобии; и
 • ОКР (OCD), ПТС (PTSD), социофобия (хранителни разстройства, злоупотреба с вещества, и много други проблеми от ежедневието).

Има над 300 контролирани проучвания върху ефвктивността на КПТ( CBT) (Бътлър и Бек, 2000).

Интерпретиране на събитията

Класифицирането на децата е не по събития, а по това как интерпретират събитията.


Терапевти и учители, прилагащи когнитивния поведенчески подход се интересуват как хората придават смисъл на събитията.

Основните принципи

KPT( CBT) почива на два основни принципа:

 • Че нашите познавателни способности имат управляващо влияние върху емоциите и поведението ни;
 • Че начинът ни на действие и поведение влияе върху мисленето и емоциите ни.
Смесено лечение...

CBT комбинира два много ефективни вида терапия - когнитивна и поведенческа.

 • Поведенческа терапия: опитите да се отслаби връзката между неприятните ситуации и обичайната ни реакция към тях - реакциите като страх, депресия и т.н. Тя може също да се използва, за да се отпусне тялото и ума, за да чувстваме по-добре, да мислим по-ясно и да вземаме по-добри решения (известно като изкривяване на отговора).
 • Когнитивната терапия помага да покажем на човек как определени модели на мислене се свързват със симптомите му - като представя изкривена картина на случващото се и му причинява безпокойство, депресия и/или гняв (познато като атрибутивен стил).
...което работи...

CBT използва няколко техники за да промени мисленето, настроението и поведението. Терапевтът може например да помогне на детето да забележи, когато се появява отрицателна автоматична мисъл.


Практически пример: Ричард, мъж със социофобия, се приготвя да отиде на парти в дома на свой приятел. Преди партито има отрицателни мисли:

 • "Няма да знам какво да кажа";
 • "Всички ще знаят, че съм притеснен";
 • "Изгледам толкова глупаво"; и
 • "Ще се почувствам толкова зле, че веднага ще искам да си тръгна".

Какви чувства отключват у Ричард тези мисли? 

Ако терапевтът помогне на Ричард да забележи и промени тези отрицателни мисли, тогава той ще има различни чувства.

...при деца

Как CBT е адаптирана за деца с обучителни трудности или КОТУ?


Практикуващите могат да адаптират техниките от CBT за деца с обучителни трудности. Например, сесиите обикновено включват повече работа със символи и картини, отколкото с езика. Практикуващият внимателно избира темпото на сесията и използва повторения и упражняване и подсказване.

Обикновено акцентът пада върху подпомагане на детето да намери дейностите, които са му приятни, в които успява и подобряват настроението му.

Практикуващият може да поискал да включи и семейството на детето, обгрижващите, помощните работници или учителите като съ-терапевти. Това би позволило на детето да упражнява техниките и извън терапевтичните сесии.

Защо CBT може да бъде от полза за вас?

Има ли във вашето училище деца, за които мислите, че може да спечелят от подход като  КПТ(CBT)?

Разберете кой от специалистите, които работят във вашето училище, е обучен в КПТ(CBT).

Има ли служители от вашето училище, които биха се заинтересували да научат повече за КПТ (CBT)?

Научете повече

Първите два материала, базирани на КПТ (CBT), са специално разработени за работа с деца.

Ironside, V. and Rodgers, F. (2004) The Huge Bag of Worries, Hodder Children's books.

Stallard, P. (2002) Think Good – Feel Good: A Cognitive Behaviour Therapy Workbook for Children and Young People, Wiley-Blackwell.


http://www.psyhoterapevt.info/kognitivno-povedencheska-psihoterapiq.php

Find out more (2)

Butler, A. C. and Beck, J. S. (2000) Cognitive therapy outcomes: A review of meta-analyses, Journal of the Norwegian Psychological Association, 37, 1-4.


Sams, K., Collins, S. and Reynolds, S. (2006) Cognitive therapy abilities in people with learning disabilities, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 19(1), 25-33.


Susan, W., White, T.O., Lawrence, S., Oswald, D. and Albano, A.M. (2009) Preliminary Efficacy of a Cognitive-Behavioral Treatment Program for Anxious Youth with Autism Spectrum Disorders, Journal of Autism and Development Disorders, 39,1652–1662.