Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Екипи за психично здраве на деца и юноши (ГПЗДЮ)

Екипите за ГПЗДЮ и Общинските екипи за Психично здраве (обслужващи възрастните) се различават по брой на персонала (освен това да имат консултиращ психиатър в центъра), но включват следните специалисти:

 • Детски и юношески психиатър;
 • Детски клиничен психолог;
 • Детски психотерапевт
 • Семеен терапевт;
 • Арт терапевт;
 • Детск и/или общи психиатрични сестри
 •  (ДПН);
 • Специалисти по трудова терапия;
 • Социални работници;
 • Фармацевти.
Къде работят тези екипи?
Review meeting
Детските психолози от Националната здравноосигурителна служба работят главно в:
 • ГПЗДЮ клиники
 • Специализирани болнични заведения;
 • Услуги за деца и семейства;
 • Услуги за младежи;
 • Услуги по индивидуална поддръжка (например в училища, но само в района).
Ролята на психиатрията
professional at a review meeting

Голяма част от работата на детския психиатър е да открие и оцени психичните проблеми и да даде съвет за намеса. Работата, която те извъшват с децата и семействата в голямата си част е в извън болнични консултации, докато детето продължава да живее в дома си. Понякога дават експертно мнение в съда относно благосъстоянието на детето.


Направления за психиатър - обикновено чрез личния лекар на детето, а в други случи чрез патронажен работник, училищен лекар, клиничен лекар, педиатър, училищен психолог или социален работник, ако сметнат, че направление за психиатър е нужно.


Психиатрите работят като част от мулти-дисциплинарния екип, който включва и други специалисти по детско психично здраве. Обикновено има недостиг, така че наличието на подготвени специалисти в определени дисциплини и на средства засягат сформирането на екипа.

Членове на екипа

Клинични психолози

Трудова терапия

Психотерапевти

Арт терапевти

Когнитивни терапевти

Общи психиатрични сестри

Сестри терапевти

Социални работници

Фармацевти

Важността на близкото сътрудничество в екипа

Целта е да има стикован екип, в който уменията на един специалист си пасват с уменията на другите: "Членовете на екипа трябва да имат опит както в професионален план, така и в разбирането на страданието, което причинява едно психично заболяване. Те всички трябва да са способни да предложат подкрепа и окуражаване. Работейки заедно, те трябва да се опитват да гарантират, че екипът като цяло има ясна представа за вашите трудности и силни страни."


Тогава могат да помогнат да се изготви подходящия индивидуален план. Колективът работи в близко сътрудничество и често научават много един от друг. Ще откриете, че сестрите могат да се справят с много социални и работни проблеми и че специалистите по трудова терапия и социалните работници разбират от лекарства.

Достъп
Помислете по следните въпроси:
 • Има ли вашето училище достъп до мулти-дисциплинарен екип?
 • Смятате ли, че вашето училище има достатъчен достъп и принос, когато екипът работи във вашето учлище?
 • Как може вашето училище да подобри диалога между мулти-дисциплинарния екип, семействата и вашите учници?