Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Рамка за "изясняване на целта"
Little boy with bubblesКоулън (2011) установява нуждата от "изясняване на целта" и дава рамката.

 

В отговор на потребността на младежите с психични трудности, е важно да се открие:

  • Кое е онова, което искате, а го нямате (Постигане)?
  • Кое е онова, което искате и вече имате (Запазване)?
  • Кое е онова, което нямате и не искате (Отбягване)?
  • Кое е онова, което имате, а не искате (Елиминиране)?
Планът за психично здраве

Рамката трябва да разгледа темите от различни гледни точки:

  • На индивидуално ниво с учениците;

Необходимостта да се проучват при децата с интелектуални трудности начини за идентифициране и съобщаване на техните емоции и чувства.

 

  • От гледна точка на колектива;

Разширяване на базата им от знания, което да доведе до ранно откриване и по-ефективна работа. (Това е известно като Непрекъснато професионалнао развитие или НПР).

  • На ниво училищна организция

Разрастване на съществуващия трандисциплинарен модел за оценка (практика, основана на доказателства). Също така повишен интерес за изследвания и създаване на политики.

Прилагане на рамката
Little boy with bubbles

Помислете как подобна рамка може да се използва във вашето училище, особено при разработката на планове за намеса за учениците.

Ако е възможно, как най-добре може да  се използва?

Упражнение

В кое от трите нива смятате, че можете да направите принос?

 

Съществуващият вече план дали е възможност на учителите за Непрекъснато професионлано развитие?

 

Съществуващият вече план подпомогнал ли е по-нататъшното разработване на практика, основана на доказателства във вашето училище?

Научете повече

Coughlan, B.J. (2011) Critical Issues in the Emotional Wellbeing of Students with Special Educational Needs in the 21st Century, The REACH Journal of Special Needs Education in Ireland, 24 (2), 67-75