Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Благосъстоянието на служителитеЕмоционално грамотният учител е по-спосбен да помогне на учениците, които са под риск от развиване на емоционални проблеми. Той също така е и по-ефективен учител.

При професиите от сферата на психологията има отдавна потвърдено правило тези, които работят с изтощителни пациенти, да получават редовно подходящ контрол. Това не само защитава пациентите им, но и тях самите, гарантирайки тяхното благосъстояние и психично здраве.


За съжаление, това не се прави в училищата. Фокусът е само върху оценяване и подкрепяне на работата на учителите в клас. Процесът на проследяване изглежда не дава емоционалната подкрепа, от която учителите наистина се нуждаят. При психическото натоварване в клас, това може да е истински провал, и нещо на което трябва да се обърне внимание.

Психичното здраве на учителите

Училищните ръководители трябва да се фокусират върху това колко балансирани и адаптирани са учителите. Трябва да си зададат следните въпроси за учителите, които ръководят:

 • Тяхното отношение към развитието и усвояването и дали то е положително.
 • Тяхната способност да се организират и съвместяват работата си с другия си живот, т.е. поддържане на житейски баланс.
 • Тяхната способност да намират смисъл в живота и да чувстват, че той има истинска цел.
 • Тяхното желание да станат по-пълноценни и завършени личности.
 • Тяхната способност да разпознават, изразяват и разбират емоциите, както своите, така и на другите.
 • Тяхната способност за емпатия към околните - колеги и ученици.
 • Тяхната степен на енергичност и устойчивост срещу болести.
Въпроси към служителите
aBrookfields_784

Как се чувствате по отношение на вашето благосъстояние (физическо, емоционално, психично)?

Как се справяте с организацията на времето си и балансирането на приоритетите?

Как бихте описали баланса на трудовия си живот? Трябва ли да обмислите евентуално пренастройване?

Намирате ли време да мислите за и да развивате цел на активността ви във и извън училище?

Какво мислите, че може да направите по различен начин, за да подпомогнете и поддържате своето усещане за благополучие?

Има ли нещо, което бихте променили сега? А бихте ли искали да промените нещо в бъдеще?

Кака бих могъл аз, като ръководител, да ви помогна и подкрепя в това? 

Кога ще разгледаме това? Да определим дата.

Учителски групи за подкрепа
Teachers meet round desk]Учителските групи за подкрепа са ефективен начин членовете на колектива да получат подкрепа от равнопоставените на тях. Учениците с трудности в клас (емоционални или обучителни) може да се обсъждат и да се изследват нови методи за справяне.Това подпомага развиването на истинска емпатия и намалява стреса.

Процесът е адаптиран от Нютън (1995), който първоначално разработва този тип рамка с насоченост към решения, за да направи възможна емоционално грамотната работа. Идеята на подобна група е членовете на екипа да намерят собствените си решения, да разсъждават върху намесите и да изпробват нови процеси и стратегии за по-ефективно посрещане на потребностите на учениците.


В много училища учебният, клиничният психолог или съветник спомагат за това.

Сесията на групата за подкрепа (1)
 • Посрещане на членовете.
 • Преглед на предходната сесия.
 • Нови въпроси.
 • Излагане на случаи.
 • Използване на метафори и аналогии за описване на взаимоотношенията на учителя с обсъждания ученик.
 • Акценитра се въздействието на предишни взаимоотношения / загуби. Изследва се пренасочването и емоционалните източници. Например, приписва ли се някаква особена роля на учителите (например, на майка или баща) от ученик, който изпитва затруднения. Има ли и други емоции, които се проектират и опитва ли се такъв ученик да покаже на учителите гнева, който поради различни причини не е могъл да изрази към родител или обгрижващ, и т.н.
Сесията на групата за подкрепа (2)
Male staff member in discussion
 • Изледват се контра-приписващи тактики: например, какво прави учителят, за да избегне прехвърлянето?
 • Какви други намеси и стратегии са възможни?
Учлищна политика за подкрепа на служителите
Teacher amid class group

Дейност
 • Определете вашата политика и реална практика за подкрепа на благосъстоянието на членовете на колектива. Къде и как се записва и оценява това?
 • Трябва ли ви допълнителното съдействие на колектива, за да разберете кое работи и кое трябва да се развие? Как най-добре можете да използватевъншните инстанции и подходяща клинична подкрепа в полза на колектива?