Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
a teenage girl holds hands with her teacher
         in a playground full of her peers

В този раздел на настоящия материал се разглежда училищната намеса в навиците за общуване.Тази намеса може да предотврати ескалирането на трудностите. Може и да засили благосъстоянието и устойчивостта и да помогне на децата да развият по-положителни взаимоотношения със съучениците им.

Програмата SEAL
a teenage boy shakes hands with his teacher
         in a playground full of his peers

Разработването и демонстрирането на програмата SEAL (Социални и емоционални апекти на ученето) понастоящем върви във всички ключови етапи. Цялостно осъзнаване за важността на развиването на тези умения се повиши значително през последните години. 

Вече е общоприето, че основните навици за общуване и развиването на емоционална грамотност са основни предпоставки детето да се развива нормално и да функционира ефекетивно в социален план и по отношение на усвояването.

Нуждата от навици за общуване (1)
a teenage girl holds hands with her teacher
         in a playground full of her peers

В първите години малките деца започват да развиват следните умения:

 • Учат се на сътрудничество;
 • Да се редуват; и
 • Да разрешават социални проблеми, с които се сблъскват ежедневно.

Децата трябва да се научат как да:

 • Чакат реда си;
 • Делят с другите;
 • Разрешават конфликти;
 • Се справят с гнева;
 • Откликват утвърдително в определен контекст; и
 • Добиват увереност в социални ситуации.

Ако тези умения не се усвоят в първите години на детето, това се отразява върху цялостното му развитие в бъдеще.


Някои деца са социално по-дистанцирани и повече се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това ще им помогне да развият основни умения за социално взаимодействие.

Нуждата от навици за общуване (2)
a teenage boy shakes hands with his teacher
         in a playground full of his peers

Важно е тези деца да получат допълнително обучение за:

 • Социално взаимодействие;
 • Искане на помощ и подкрепа;
 • Самоутвърждаване, и
 • Справяне с тревожността и стреса.
Затвърждаване и обобщение
a teenage girl holds hands with her teacher
         in a playground full of her peers

Малките деца се учат най-добре чрез създаване на модели и практикуване. Понякога, обаче, децата се научават на общи умения, които не винаги подхождат на дадена/определена среда.


Това е собено трудно, когато обучението се провежда извън обичайната среда на детето. В тези случаи е важно да откриете къде общите умения не пасват на конкретната ситуация.


След като локализирате/изолирате различията, определете кои са най-добрите начини да направите финна настройка на общия подход и включете констатациите си в план за намеса.

Кое работи
a teenage boy shakes hands with his teacher
         in a playground full of his peers

Програмите, които работят, са тези, които окуражават децата да влизат в социални взаимодействия и да станат уверени и способни социални същества.


Те постигат това като учат децата да:

 • Използват основни умения, като това да гледаме към събеседника си;
 • Изслушват и да не прекъсват;
 • Спазват правилата за ред и поведение в клас;
 • Се редуват и делят с другите.

Те освен това изграждат комплексни умения и насърчават децата да:

 • Разпознават емоциите на другите;
 • Откликват по адекватен начин на чувствата на другите;
 • Се справят с конфликтни ситуации без да прибягват до агресия; и
 • Изразяват нуждите и желанията си по подходящ начин.