Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Емоционална култура

Какви материали, стратегии и техники използвате понастоящем за развиване на емоционалната култура на учениците?Как преподавате речника на емоциите, така че да е сигурно, че децата могат да се справят с това ефективно, като също така опишете подробно тяхното поведение?

Култура или интелигентност?

В "Подхранване на емоционалната култура" Питър Шарп определя емоционалната култура като способност за разпознаване, разбиране, боравене и изразяване на емоциите правилно.

Употребата на думата "култура" вместо "интелигентност" има значимост. Уменията на емоционалната култура не са фиксирани и непроменими във времето, за разлика от интелигентността. Този онлайн курс е строго базиран на условието, че тези умения могат да бъдат научени и развити и че всички хора са способни на  лично развитие, което поддържа собственото им благополучие.

Семейството и класа

Има значителен брой доказателства, които сочат връзка между емоционалната култура или психическо благополучие на децата и това на техните родители.


Социалната принадлежност и психическото здраве също са силно свързани. Едно проучване от 2000 г. във Вликобритания върху психичното здраве и юношите, включва 10000 лични интервюта с деца между 5 и 15 и 4500 младежи между 11 и 15: 14% от тези с психически разстройства са от класа 5 (общи работници), в сравнение с 5% от класа 1 (семейства на професионалисти). Други фактори са трудовата заетост на родителите, самотни родители, лоша родителска подготовка или разстеоено психично здраве на родителите.

Предай нататък

По-вероятно е емоционално грамотни родители и обгрижващи да имат емоционално грамотни деца, които на свой ред ще станат емоционално грамотни родители. Същото важи и за емоционално неграмотните.


Това е цикъл, който трябва да се прекъсне, когато поддържа лошо психическо здраве у подрастващите. Професионалистите в работата си с подрастващи, както в дома, така и извън него, имат  ключова роля - едновременно за моделирането на емоционално грамотно поведение и за осигуряването на възможност тези умения да бъдат научени и насърчавани.


Предвид на разнообразието от трудности, с които младите се сблъскват, моделирането на емоционално грамотно поведение е приоритет, особено за тези с обучителни трудности, изложени на по-голям риск от развиване на психически трудности или преживяващи ги с недостатъчно, ако изобщо има, разпознаване и помощ от околните.

Основни емоционални умения

Всички ученици имат нужда да развият и поддържат добро психическо здраве и емоционално (психологическо) благосъстояние, за да могат:

  • Да се развиват психологически, емоционално, интелектуално, творчески и духовно;
  • Да се оттелгят в уединение и да му се наслаждават;
  • Да развият чувство за правилно и неправилно, да разбират и ценят различията между хората и да уважават правото на другите да имат свои убеждения и ценности, различни от техните;
  • Да разпознават и управляват силни чувства като фрустрация, гняв, безпокойство;
  • Да създават, развиват и поддържат взаимно удовлетворяващи личностни взаимоотношения, включително приятелства;
  • Да зачитат другите и да проявяват емпатия към тях;
  • Да играят и се учат ефективно и сътрудничейки;
  • Да решават проблеми заедно с другите или самостоятелно и да разрешават конфликти ефективно и справедливо;
  • Да се изправят пред проблемите и да се възстановяват от тях, както и да отстъпват и да използват произтичащия  психилогически дистрес като процес на развитие и да се учат от това, по начин, който не засяга и не възпира по-нататъшното развитие.
Речник на емоциите
Class doing dance
Какви материали, стратегии и техники използвате понастоящем, за да развивате емоционалната култура на учениците?

Как преподавате речника на емоциите, така че да е сигурно, че децата могат да се справят с това ефективно, като също така опишете подробно тяхното поведение?
Научете повече

Sharp, P. (2001) Nurturing Emotional Literacy, David Fulton.

Office for National Statistics (2000) The Mental Health of Children & Adolescents in Great Britain. London: The Stationery Office.