Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проследяване на благосъстоянието (1)
Boy in walking frame

Проследяването и оценяването на вашата работа за подобряване на емоционалното благосъстояние в общо училищен план е пряко свързано с Оценъчната схема на Офстед (януари 2012).

Проследяване и оценка

Оценъчната схема на Офстед включва четири преценки, които ще определят цялостната ефективност на училището.


Четирите преценки са следните:

 • Постижения;
 • Преподаване;
 • Поведение;
 • Ръководене и управление (включително социално, морално, духовно и културно развитие).
Проследяване на благосъстоянието (2)Докладът  "Щастливо детство" на Детско общество, публикуван  през януари 2012 г. отбелязва:

 • Училището и образованието са ключови фактори за детското благополучие;
 • Повече от 80% от анкетираните деца съобщават, че за тях е "много важно да се справят добре в училищната дейност".
Притеснителното е, както отбелязва докладът, че:
 • 7% от децата не се чувстват защитени в училище;
 • Три пети от тези деца не са доволни от своето учлище като цяло.

Подпомагане на положителното благосъстояние
Pupil at desk choosing a drinkИма шест приоритета на политиката, посочени в доклада Щастливо детство. Според него децата трябва да имат:

 • Подходящи условия да се учат и развиват;
 • Положителна представа за себе си и уважавана принадлежност;
 • Достатъчно от нещата и преживяванията, които са важни за тях;
 • Положителни взаимоотношения с техните семейства и приятели;
 • Сигурна и удобна домашна обстановака и квартал;
 • Възможността да участват в положителни дейности, които им помагат да израстват.

Поведение
Pupil and adult openmouthed at each other

Главните оценяващи въпроси, които произтичат от рамката за проверка, свързани с проследяване на емоционланото благосъстояние и поведение са:

 • Има ли училището действаща стегната система, която да гарантира,че най-уязвимите деца са защитени от вреда?
 • Има ли предприети мерки, които гарантират, че всички ученици могат да съобщят, покажат или кажат, че в училище се чувстват в безопасност?
 • Родителите и/или обгрижващите получават ли редовно запитване относно това колко защитено мислят, че е тяхното дете в училище?
Уважение към другите
Girl lying on a big cushion

Оценяващите въпроси, които учителите трябва да зададат за политиката и практиката, за да се гарантира, че в училище всички получават уважение, са:

 • Как училището измерва и води записи за развитието на учениците по отношение на изграждането и поддържането на взаимоотношения с околните - от важен възрастен до по-широк кръг?
 • Записите за тормоз между съученици поддържа ли се редовно и показват ли досиетата ефекта от последващите действия?

Тези въпроси са важни от училищна гледна точка във връзка с проследяването на емоционалното благосъстояние. Те са и от особена важност за новата оценъчна схема на Офстед.

Докладът Щастливо детство
Обсъдете с колегите си идеите в доклада Щастливо детство.


Как може да приложите някои от техните препоръки?

По-конкретно, проучете шестте приоритета  и вижте как бихте могли да ги използвате като показатели на емоционалното благосъстояние?

Good Childhood report cover