Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Приятелство и навици за общуване
Contented young boy ring hand bell in
         crowd

В този материал емоционалната устойчивост и развитие на потенциала са разгледани на училищно ниво.Обучаването в и усвояването на навици за общуване и приятелство са разгледани също и в светлината на тяхната неповторима способност да подпомагат развиването на устойчивост у децата.

Емоционална устойчивост (1)
A happy teenage girl takes part in a group
         game


Често в живота идват събития, които са непредвидими и трудни за управление. Освен това, въз основа на свързаните с това рискови фактори за психично здраве, които вече бяха разгледани, е ясно, че ученици с КОТУ са изложени на по-голям риск да попаднат в ситуации, които да застрашават психичното им здраве.

 

Особено важно е у деца с КОТУ да се изгражда емоционална устойчивост.

Емоционална устойчивост (2)

Емоционалната устойчивост е свързана с положителния потенциал на хората да се справят със стрес и трагични ситуации (Мастън, 2009). Това е основен фактор в предпазването и насърчаването на добро психично здраве. Емоционалната устойчивост позволява на хората да се справят с възходите и спадовете на живота и е неразривно свързана със себеоценката.

Високата себеоценка се създава от сигурни взаимоотношения в ранните години, увереността, че си обичан и ценен от семейството и приятелите си и ясното чувство за принадлежност (личностно, културно и духовно). Това има известна връзка с чувството за свобода на избор и самодейственост (способност да вземаш решения и действаш самостоятелно), когато индивидът има самоувереността да си поставя цели и да се стреми към постигането им.


Пейн и Бълтлър, 2004

Емоционална устойчивост (3)
Six children and two teachers sit in a
         circle in their classroomИма наблюдения, че емоционалната устойчивост се подобрява чрез положителни взаимодействия със съученици и подкрепа от тях.

 

За да се засили това, е важно да се съсредоточим върху определен тип намеса, която е дала положителни резултати при деца с комплексни нужди (хиперактивност, спец.емоционални и поведенчески трудности и аутизъм).

 

Тази намеса изгражда кръг на подкрепа, който развива себеоценката, насърчава увереността и навиците за общуване и усилва уменията на всяко дете да се ангажира в съвместното решаване на проблеми.

Кръг от приятели
Contented young boy ring hand bell in
         crowd

Прочетете материала Circle of Friends (Кръг от приятели) и обсъдете с колегите си как може да се използва във вашето училище:

 • Как може да се адаптира за вашите ученици?
 • Като училище, как развивате навиците за общуване и приятелство?
 • Как можете да насърчите чувството за принадлежност?
Научете повече

Payne, H and Butler, I (2004) Promoting the mental health of children in need (Quality Protects research briefing no. 9). Totnes: Research in Practice.