Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ключови въпроси: резюме
Happy little boy
 • Какво е това, което помага да държим подрастващите ангажирани в учебния процес и чувстващи се добре?
 • Кое поддържа благополучието и гарантира, че тревожността и стреса се контролират ефективно?
 • Кое ни помага и ни пречи в този процес?
 • Кой най-често е подложен на риск от психични пробелми и защо?
Добро психично здраве: някои характеристики


Някои от характеристиките на човека с добро психичнко здраве са: • Енергичност
 • Неща, които да очаква
 • Чувство за важното в живота
 • Оптимизъм
 • Достижения
 • Щастие
 • Радост от живота
 • Обич към другите
 • Способност за справяне с кризи
 • Чувство за хумор
 • Липса на болка
 • Достатъчно храна
 • Наслаждение от хобита/работа
 • Здрав сън
 • Усещане, че е ценен
 • Креативност и експресивност
 • Способност за учене и успяване
 • Усещане за цел в живота
 • Мечти и цели
Разпознаване на изложените на риск
A teenage girl with downcast eyesНа първо място, откриването на тези, които са най-силно изложени на риск, може би ще бъде направено най-добре чрез справка с факторите на устойчивост и рисковите фактори, които подробно бяха вече изброени.


През 2001, Отдел Образовани и квалификация изказа предположение, че тези "рискови" фактори са натрупващи се. Това означава, че когато един подрастващ се сблъска с повече рискови фактори, отколкото са наличните фактори на устойчивост, много по-вероятно е да развие значителни трудности.

Симптоми на стрес и риска (1)
Teenage girl

Ученици, които преживяват високи нива на стрес, може да имат следното поведение:


 • По-агресивни или по-затворени
 • Плачливи
 • Хранителни разстройства
 • Авто-агресия
 • Отсъствия от училище

 • Търсещи внимание
 • Намаляване на успеха
 • Лъгане
 • Изострена агресивност
 • Външни стрс-фактори

Симптоми на стрес и риска (2)
Group of boys presenting in front of the
         class


Следните фактори може също да допринесат за по-високите нива на стрес сред подрастващите:

 • Дисхармония в семейството, особено между родителите
 • Раздяла на семейството
 • Самотен родител
 • Тежка загуба (най-често при смърт)
 • Малтретиране – физическо, емоционално, сексуално
 • Финансови проблеми в семейството
 • Нови партньори на родителите
 • Местене на дома
 • Смяна на училището
 • Приятели, които са се преместили
Кое върши работа?

Училищният персонал може да даде подкрепа чрез индивидуални занимания за наставление и съветване спрямо нуждите на отделните деца, но е важно всички ученици да имат достъп до програмите за подкрепа и самоусъвършенстване.


Подобни програми не могат да заместят индивидуалните сесии, провеждани от обучени лекари, но ще осигурят по-универсална "превантивна" намеса, т.е. намеса преди дадена ситуация или поведение да ескалират.


Ресурсната банка за контрол на стреса (2010) е една такава програма. Тя е "универсален" и "превантивен" подход, разработен за подкрепа на всички деца в и извън училищния контекст в умениято им да контролират соствените си фактори на стреса. Независимо от това, на училищния персонал / фасилитаторите е предоставена информация по отношения на това кога и как да се обърнат към специализирани институции. Важна особеност на програмата е начинът, по който учениците са подтиквани да развиват умения за "самопомощ", като едновременно с това се запознават с емпирични процеси и стратегии.

Нива на стрес
Little boy crying

Помислете за ваш ученик, който може би проявява по-високи нива на стрес и който има нарастващи проблеми както в социален, така и в учебен аспект.

Кое помага и кое е това, което верятно поддържа проблема?