Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
A teenage boy with mental health difficulties
         takes part in a play

Ключовите въздействия на проблемите на психичното здраве върху образованието и ученето се разглеждат и се дискутират нещата, свързани с наблюдението и записването.


Таблицата на следващия диапозитив ясно показва влиянието на проблемите на психичното здраве върху образованието и ученето.

Учебни резултати на ученици с психични разстройства
Психично разстройство % на децата изоставащи с повече от една година в интелектуалното си развитие% на децата със специални образователни нужди
Никакво 24 17
Емоционално 44 35
В поведението 59 52
Хиперактивност 65 71
Рядко срещани разстройства (напр. ASDs) 72 97

Грийн и колектив, 2005

Проверка на честотата на разпространение


Когато се прави проверка на честотата на разпространение, от изключителна важност е да сме наясно с:

 • Използваните дефиниции;
 • Тестовите похвати;
 • Изявата на съгласието.
Пример за влиянието: Увреждане на паметта

Увреждането на паметта е често наблюдавано следствие от проблеми на психичното здраве. Учениците може да се затрудняват в научаването на нов материал или припомнянето на стар.


Подобни затруднения влошават вече съществуващите обучителни трудности и увреждания при ученици с комплексни нужди. Ако ще достигнат пълния си потенциал, от изключителна важност е да се обърне внимание на психичните им нужди.

Пример за влиянието: Отсъствия от училище

Проблемите с психичното здраве са в положителна връзка с отсъствията от училище. В едно изследване от 1999 г. на психичното здраве на децата и младежите във Великобритания, се установява, че децата с психични проблеми имат два пъти по-голяма склонност да отсъстват от училище за 11 или повече дена, отколкото другите деца  (Мелтцер и колектив, 2000).


В последващо проучване от 2004 г. се установява, че 14 % от децата с психични разстройства са отсъствали от училище повече от 15 дена за учебната година, сравнено със само 4 % от деца без психични проблеми (Грийн и колектив, 2005). Без съмнение подобна непосещаемост влияе върху усвояването и включването на ученика в учебната дейност.


Друго проучване по подобен начин показва, че психиатричните отклонения (по-специално депресията) пречат на способността на детето да се концентрира върху познавателни задачи и това може да засегне способностите му за учене. (Канадски съвет по образованието, 2009).

Най-добри практики

Холдсуърт и Бланчарт (2006) установяват четири ключови области, които подпомагат успеха и заинтересоваността от усвояване при ученици със засилени нужди на психичното здраве:

 • Холистичен транс-дисциплинарен подход;
 • Дейности, специално предназначени да поощряват силните връзки със съученици, учители и училище;
 • Подходящо учебно съдържание и подход на преподаване и учене; и
 • Споделено вземане на решенията, което насърчава гласа на всеки ученик.
Постигане на общо вземане на решенията
A teacher holds a young boy's hands in
         the playing fields behind their school

Как постигате общото вземане на решенията в живота на ученици с комуникативни затруднения?


Прочете следния доклад:

McConnell, S.R. (2002) Interventions to Facilitate Social Interaction for Young Children with Autism: Review of Available Research and Recommendations for Educational Intervention and Future Research, Journal of Autism and Developmental Disorders, 32 (5).

След това запишете своите идеи за това как можете да постигнете общо вземане на решнеията в живота на вашите ученици.

Научете повече

Holdsworth, R and Blanchard, M (2006) Unheard voices: themes emerging from studies of the views about school engagement of young people with high support needs in the area of mental health, Australian Journal of Guidance and Counselling, 16 (1), 14–28.

Green, H, McGinnity, A, Meltzer, H, Ford, T and Goodman, R (2005) Mental Health of Children and Young People in Great Britain, 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan.