Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Фактори, влияещи на психичното здраве и емоционално благополучие

Рисков фактор е нещо, което може да увеличи шансовете детето да развие затруднения на психичното здраве.

 • Защитни фактори;
 • Рискови фактори;
 • Подържащи фактори.
Защитни фактори
Detail showing Mark and Sara are
         holding hands

Изброените изграждат емоционална устойчивост:

 • Социални умения;
 • Умения за разрешаване на проблеми;
 • Автономност (чувство за независимост);
 • Чувство за цел и бъдеще;
 • Социална подкрепа и мрежа от социални връзки;
 • Приятелства.

През всички етапи на живота приятелствата са жизнено важни в помощта, която получаваме, за да се справим със ситуациите. Дори и да ги приемаме за даденост, те играят важна роля за нашето психично благополучие.

Рискови фактори (1)

Рисков фактор е нещо, което може да увеличи шансовете детето да развие затруднения на психичното здраве.

Население

Умения

Природни дадености

Рискови фактори (2)
 • Влошено физическо здраве;
 • Специални образователни нужди/обучителни трудности;
 • Родители с психични проблеми;
 • Неразбирателства, нестабилност или разпадане на семейството;
 • Тежък опит с наказания, получени от родителите;
 • Преживяване на стресиращи житейски събития;
 • Преживяване на форма на физическа, сексуална или емоционална злоупотреба или пренебрегване.
Въпроси

Как училищният персонал може да проверява за тези рискови фактори и фактори на устойчивост?

Как разбирате, че дадено дете е подложено на по-голям риск?

Какви списъци за справка и системи за проверка имате и какъв достъп има при прием всеки ученик? Преразглеждат ли се те редовно?


Процесът на проверка включва ли родители или обгрижващи и външни участници? Ако да, до каква степен и стойност?