Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Децата в риск
Boy talking in front of the class.

Коулън (2010) подчертава факта, че при младите хора със СОП има висок риск от развиване на проблеми на психическото здраве, които често остават неразпознати.

Когато проблем на психичното здраве остане наразпознат, той не може да бъде правилно оценен, диагностициран или лекуван.


Сега вече се осъзнава, че младите хора с интелектуални нарушения са изложени на пълния спектър проблеми на психичото здраве, които се наблюдават при останалото население (и с по-висока честота).


Тези трудности се проявяват по необичайни начини.

Затруднения при откриването

Тези затруднения може да включват:

 • Закъсняла диагноза;
 • Неясна пътека в здравеопазването;
 • Изгубване между общите и специализираните услуги;
 • Изгубване между медицинските услуги за деца и за възрастни;
 • Липса на подкрепа и информация за семействата;
 • Трудности с достъпа до психично-здравни услуги за млади хора;
 • Непризнаване на съществуващите трудности;
 • Разпознаване на случая (Това е най-критичната част от процеса на оценка. Неразпознатите случи не се откриват, не могат да бъдат насочени към специалист, нито оценени).
Изучаване на поведението
Group of children listening.Това е от ключова важност, за да може училищния персонал да забележи трудностите и да насочи детето към специалист на възможно най-ранен етап.


Коулън (2010) твърди, че ранното откриване и идентифициране е най-важният аспект от цялостната оценка. Оттук и важността на разпознаването на случите, което включва хващане на ранните признаци и симптоми на подлежащите психични проблеми.


Впоследствие учителите и училищният персонал трябва да усещат и да бъдат обучени в наблюдаване и оценка в училищна обстановка.

Ключови индикатори
Teacher at a table
 • Какво наблюдаваме?
 • Как ученикът обяснява смисъла на своето поведение?
 • Какво нблюдават и казват другите за поведението (персонал, семейство,приятели и др.)?
 • Поведението свързано ли е с даден контекст?
 • Поведението подходящо ли е с оглед на развитието?
 • Това първа проява ли е и има ли наблюдаван оформящ се модел?

Обясняване на поведението

Често се прибягва до обясняване на "необичайно" или "странно" поведение от чисто поведенска гледна позиция или рамка и да се описва като:

 • Привличане на внимание;
 • Безочливост.
Като практикуващи и обучаващи, ние сме длъжни да подложим на съмнение тези предположения и да проверим други възможни варианти за изследване на подлежащата причина за подобно поведение. Необичайното поведение може да бъде наблюдавано, но в проявата на детето може да има скрит компонент от психичното здраве.

Нужна е добра комуникация и близка връзка между преподавателите и мулти-дисциплинария екип.


Това е от жизнена важност, когато се опитваме да обясним дадено поведение и да съставим план за намеса.

Подреждане на пъзела
Предприемете цялостна оценка като:
 • Си изградите картина на поведението на детето (разглеждайки симптомите, контекстуалните фактори и т.н.);
 • Разработете няколко хипотези, които да тествате;
 • Винаги правите справка с диагностичните критерии (т.е. симптомите отговарят ли на критериите?);
 • Предприемате екипен подход (целият екип трябва да се раглежда като "събирачи на информация").
Вашата роля за диагнозата
Teacher leading a discussion.
Като имате предвид какво сте научили до сега за проблемите и стратегиите при идентифициране на възможни психични проблеми, си задайте следните въпроси:
 • Каква роля мислите, че бихте могли да изиграете, за да допринесете за пълната оценка?
 • Как могат да бъдат използвани и структурирани вашите наблюдения?
 • Можете ли да допринесете за събирането на данни и формулирането на хипотези?
Научете повече

Coughlan, B.J. (2010) Critical Issues in the Emotional Wellbeing of Students with Special Educational Needs. London: Special Schools & Academies Trust.