Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Кои са признаците?
a young stressed boy with his hands over
         his ears

Помислете за дете от Вашия клас или просто някое, което познавате.
 
Как бихте разбрали, ако са тъжни или нещастни?
 
Учителите в училищата, често считат за трудно да посрещнат и / или да преценят точно психичните проблеми.


Какво мислите, кой е най-добрият начин за гарантиране на психичното здраве на ученика?

Защитата на психичното здраве на всяко дете
A young boy is supported and comforted by his male
         teacherУчилищата, които въвеждат всеобхватни и надеждни структури за подкрепа, не само ще помогнат на своите ученици да процъфтяват, но също така ще дадат възможност на учениците и учителите да работят в по-тясно сътрудничество.

 

Това ще даде възможност на училището да забележи и следи отблизо всеки ученик с психични проблеми. Какви прости предпазни мрежи може училището да въведе с цел запазване и подкрепа на психичното здраве на всяко дете?

Защитна мрежа за психичното здраве

Следните направления трябва да дадат възможност на всяко училище да следи отблизо психичното здраве на всеки ученик:


• Добре утвърдена програма за лично и социално образование и гражданство; Активна политика за сексуално образование и програми за лични взаимоотношения и сексуално образование;

• Грижовни, емпатийни учители и помощен персонал;

• Учителите, които показват истински интерес и загриженост за обучението на учениците и тяхното благосъстояние;

• Добри възможности за професионално развитие на персонала;

• Устойчиво участие на родителите;

• Ясна опозиция срещу несправедливост и дискриминация в училището.