Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Помислете за състоянието на ума си
A young boy with protective headgear laughs
         and smiles with his teacher

Когато преминавате през трудни моменти, как се чувствате?


Какво ви помага през тези трудни моменти?


Какво Ви помага да останете емоционално силен?


Помислете как дете със СОП преминава през трудни моменти?

Помислете за детето
A girl in a white costume dances with her
         peers

Важно е, че членовете на персонала да въведат системи за подпомагане, които са подходящи. Тези системи трябва да защитават тези с проблеми с психичното здраве.


Те могат да варират от насочване към специализирани агенции за развитието, до индивидуализирани и групови програми за изграждане на устойчивост и ключови умения емоционална грамотност.

 

Успешна намеса

A girl
Учителите могат и успешно предотвратят ескалацията на психични проблеми при децата, като разберат повече за тези защитни фактори. Това гарантира, че те са насърчавани на индивидуално, групово и системно ниво в цялата училищна общност.