Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Two pupils raising their hands

Психичното здраве включва: положително самосъзнание за благополучие; личностни активи включващи самоуважение, оптимизъм,чувство за владеене и последователност, способност за събуждане, развиване и поддържане на взаимно удовлетворяващи лични отношения и способността да се справят със злополучни случки.

Психичното здраве представлява повече от липса на симптоми за психично заболяване или умора. Психичното здраве се отнася до положително самосъзнание и вярва в собствената ценност и достойнство,както и значимостта на другите.

.Group discussion

Психическото здраве, това е ... "да бъдеш уверен и позитивен, и способен да се справяш с възходите и паденията  на живота"... То включва емоционално здраве, изрязващо се в добър сън, усещане за енергичност, творчески сили, безопасност, приемането ни от другите и загрижеността ни за другите...

Saving Lives: Our Healthier Nation White Paper, 1999

Group discussion

Психическото здраве е емоционална и духовна издръжливост, която ни позволява да се радваме на живота и да преодоляваме болката, разочарованието и тъгата. Това е положително усещане за благополучие и основополагаща вяра в нашата собствена ценност и тази на другите. 

                      
Дефиниция за психически здравото дете
Harvey with dad Simon and sister

През 2001, Отдел Образование и квалификация към Фондацията за психическо здраве прие дефиницията за детско психическо здраве  (извадка от публикация на Служба за здравно-осигурителни консултации на НЗК, 1995), според която психически здраво е дете, което може да:

 • Се развива психологически, емоционално, интелектуално и духовно;
 • Започва, развива и поддържа взаимно удовлетворяващи междуличностни взаимоотношения;
 • Преживява и се радва на уединение;
 • Има съзнание за другите и проявява емпатия към тях;
 • Играе и се учи;
 • Различава добро и зло;
 • Разрешава (изправя се срещу) проблеми и отстъпва и се учи от това.
Приорите в благополучиетоТук се включват:

 • Условията за учене и развитие;
 • Положителна представа за себе си и уважавана идентичност;
 • Достатъчно от важните неща;
 • Позитивни взаимоотношения със семйството и приятелите;
 • Безопасна и подходяща домшана обстановка и квартал;
 • Възможност за участие в позитивни занимания за добро израстване.

Доклад за щастливото детство, 2012

Упражнение

В този документ авторът поставя акцент на трудностите на децата с комплексни нужди при изразяване на тяхното нещастие. Това може да означава, че много психически проблеми остават неоткрити дълго време, и без превенция.Прочетете документа и се опитайте да съставите своя дефиниция за психическо здраве и благополучие. Помислете как това би могло да се формулира в документ от учлищната политика.
Научете повече

Foundation for People with Learning Disabilities (2003) Count Us In: Report of the Committee of Inquiry into the Mental Health of Young People with Learning Disabilities. London: Mental Health Foundation.


Department of Health (1999) Saving Lives: Our Healthier Nation. London: Department of Health.

Health Education Authority (1998) Community Action for Mental Health. London: HEA.


The Children's Society (2012) The Good Childhood Report. London: The Children's Society.