Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Здрав дух, здраво тяло
Boy in wheelchair laughing]Този модул се фокусира върху психичното здраве и какво означава това някой, да бъде психично здрав. Важно е да се оцени защо насърчаването и поддържането на емоционалното благосъстояние на децата с тежки комплексни обучителни трудности заема централно място в работата на учителите. Вие също така ще откриете кои подходи, стратегии и интервенции могат да ви помогнат да се постигне тази цел. 


Въздействие: Лекарството на ДжейдДжейд разказва относно положителното въздействие на лекарството върху нейното благосъстояние. Тя получава подкрепа от редица професионалисти и лекарството е част от нейния режим за интервенция.  Поема положителни действия за да се справи със собственото си здраве.


  • Poster
                  Image
Важни въпроси

Какво е здраве? Как бихме могли да знаем, дали някой е здрав?

Какво е психично здраве? Как бихме могли да знаем, дали  някой има добро психично здраве?

Какво имаме предвид под благосъстояние? Какви видове фактори влияят върху благосъстоянието?

 
Какво е добро здраве?

Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или увреждане.

Световната Здравна Организация

Здравето е основа за добро качество на живот и психичното  здраве е от първостепенно значение за това.
чл. 24 от Конвенцията на ООН за правата на детето

Когато се радваме на добро здраве, сме в състояние да се възползваме максимално от възможностите, които животът може да предложи. Можем да изпълняваме пълноценна роля в професионалния ни живот, в семейния ни живот и този на нашата общност ... доброто здраве е от основно значение за нашия живот. Всички ценим собствено си здраве и здравето на нашите семейства и приятели. Доброто здраве е здравата основа, върху която ние изграждаме здрави семейства, силни общности ...

Спасявайки животи: Нашата по-здрава нация, 1999

Научете повече

 

Световната Здравна Организация, Официални данни на СЗО, номер 2, стр. 100.