Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Г
Насърчаване на позитивно поведение/поддържане на положителни отношения
A girl points to one of
         two picture cards held by her teacher
За този модул
A carer holds a distressed
         boy

Ниво Г надгражда усвоеното в ниво Б и В.

Ниво Б ни запознава с основните проблеми в насърчаването и поддържането на позитивно поведение и отношения с деца с тежки обучителни трудности / тежки и множествени обучителни трудности / комплексни обучителни трудности и увреждания.


Ниво В надгражда, като разглежда видовете привързаност и начините за интерпретиране на посланията с цел по-доброто разбиране на децата.


Ниво Г засяга уменията за подпомагане а емоционалната връзка в децата и развиване на средствата за комуникация, които децата ползват, за да съобщят своите нужди.


Разглежда се също и темата за сътрудничеството в екипа от възрастни за прилагането на план за насърчаване на промените в поведението. Тук е включена е и преценката кога е подходящо да се използват стратегиите за положително справяне.

Целен резултат
A carer holds a distressed boy

Материалите в това ниво са предназначени да позволят на ползвателя да:

 • Синтезира разбирането, уменията и опита, за да може да работи ефективно с деца за развиване и поддържане на положителни взаимоотношения и поведение, и
 • Разглежда критично видовете и кръга на осигуреното на децата, за да може да се обмисли разширяването или развиването на още по-ефективни дейности.
Учителски стандарти

Подробна информация за професионалните стандарти за учителите са достъпни на сайта www.narhu.org.  Стандартите важат за всички учители, независимо от стажа им, като всичките им аспекти са относими и към учителите на деца със специални образователни нужди

 

 Учителски стандарти 2011

Teachers Standards Cover
Специални образователни нужди


Според определението в Кодекса за специалните образователни нужди (2001), издаден от Отдел Образование, специални образователни нужди са налице при деца, чиито затруднения в усвояването изискват осигуряване на специално обучение.


Деца със затруднения в усвояването са тези, при които има:

 • Значително по-голяма трудност в усвояването, в сравнение с повечето деца на същата възраст, или
 • Нарушение, което не позволява или затруднява тяхното използване на материалната база, осигурявана за всички деца на същата възраст в училищата от района под разпореждане на местен орган по образованието.
SENCodeOfPracticeCover
Благодарности

С признателност към всички специалисти, допринесли за създаването на този модул:

 

Съдържание на модула

Д-р Марк Фокс, Програмен директор: Професионален доктора по Училищна и детска психология - Университет Ийст Лондон

Том Лавърти, Координатор Поведение, семейство и удължено учебно време - Специализирано начално училище Брук.

 

Всички модули са продукт на The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакционна колегия

Д-р Марк Търнър, Real Group (UK) Ltd

Проф. Хилъри Констъбъл, The Schools Network

Джо Егертън, The Schools Network

Ан Фаули, The Schools Network

Джон Трумън, The Schools Network

Ани Грант, Independent Consultant

Режисьорско оформление и дизайн

Джонатан Бонд, Real Group (UK) Ltd

Колм Гибсън, Real Group (UK) Ltd

Дейвид Хътър, Real Group (UK) Ltd

Рут Ърл, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Атомик Пръдакшънс

 

Управление на проекта

Проф. Бари Карпентър, The Schools Network

Алан Макгрегър, Real Group (UK) Ltd

Силвия Падък, The Schools Network

Д-р Марк Търнър, Real Group (UK) Ltd

Карълайн Уорд, The Schools Network

 

Благодарности към всички деца, родители, възпитатели, асистенти и учители за техния принос.