Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта на позитивното справяне
A boy holding his carer's
         hand

Образователната цел тук не е наказиние или контрол, а подпомагане на ученето.


В контекста на правната рамка, която беше обсъдена в предходния материал, учлищата трябва да имат отворена, ясна и прозрачна система за позитивно справяне.
                        

Системата трябва да е опора за всички участници - деца, родители и екипa.

Има голям брой ситуации, при които разумното прилагане на сила с цел контролиране или ограничаване на детето може да е подходящо или необходимо. Тези ситуации се разделят на три категории:

 1. Където действието е необходимо поради огромен риск от нараняване.
 2. Където се наблюдава зараждащ се риск от нараняване или увреждане на материланата база.
 3. Където ученикът се държи по начин, който застрашава реда и дисциплината.

Разумно прилагане на сила
A boy and his carer
         facing each other


Разумното прилагане на сила трябва да се основава на стремежа към максимална грижа, контрол и терапевтична подкрепа, които да отразяват посланието: "Достатъчно важен си за мен, за да не те оставя да излезеш от контрол."


Трябва да бъдат разписани обмислени начини на отклик и техники и да бъдат включени в индивидуалните планове за оказване на подкрепа и намеса, наричани също индивидуални планове за справяне.


След епизод на ограничение трябва да следват форми на подкрепа и размишление както за възрастния, така и за детето.

Всички случаи на ограничаване се докладват, записват, проследяват и оценяват.
Акцентът трябва да бъде върху грижата, предпазването и насърчаването на положителните взаимоотношения.

Обхват на позитивното справяне
A boy holding his carer's
         hand

През повечето време (95%) екипът трябва да използва стратегии за позитивно справяне при управлението на детското поведение и емоционални проблеми. Тези стратегии включват физическа и нефизическа намеса. Примери: използване на пространството; промени в средата; позиция и стойка; израз на лицето; интонация; прости положителни послания.

Много по-рядко (5% от времето) на екип може да се наложи да използва физическа намеса за управление на детското поведение и емоционални проблеми. Примери: подканяне; насочване; придружаване; хващане; ограничаване.

Само в редки случаи (1% от времето) персоналът трябва да използва ограничаваща физическа намеса (RPI) за управление на детското поведение и емоционални проблеми. RPI е: "прилагането на сила за контрол на поведението на лице" (Отдел Здравеопазване и Отдел Образование и наука, RPI, юли 2002). Примери: подканяне; насочване; придружаване; хващане; ограничаване; RPI; лична сигурност, техники за освобождаване от опасен или вреден физически контакт (може да включва "минимална слаба болка").

Възпиране
A carer calms a distressed
         boy

Възпирането е положително прилагане на сила от възрастен с цел преодоляване на бурно съпротивление, с насочване, определяне и контролиране на свободното движение на детето.


Цел на възпирането трябва да бъде предпазването на детето, на другите деца или възрастни, или предотвратяване на значително увреждане на материалната база.


За подходящо възпиране е нужно познание, разбиране, умение и преценка.

Физическа намеса

Чуйте аудио клипа, на който Анди - директор на помощно училище, говори за прилагането на физическа намеса в училището. Той споменава Обучение на екипа, което е наименованието на конкретния подход, използван в неговото училище.


Как Анди обосновава нуждата от прилагане на физическо възпиране?


Как се прилага наред с другите видове намеса?

Какво казва той за продължителността на намесата?

Как се проследява ефективността на намесата?

 • Poster Image

Възможни отговори

Научете още за:
A teacher comforts a young boy who is
         distressed
 • Подходът за позитивно справяне във вашето училище.
 • Кои форми на планиране и записване се прилагат.
 • Къде се пазят записите.
 • Оценка на риска и управлението.
 • Други подобни теми, като физическа намеса и позитивно справяне.

Добро начало би било да започнете от политиката на вашето училище по тези въпроси.