Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поведение на разумен родител
a young girl interacts with her carer
         whilst sat opposite each other

Законът възлага на учители и училища задължението да се грижат за безопасността и благосъстоянието на поверените им ученици. Този дълг да се грижим възниква там, където съществува връзка учител-ученик.Всеки учител и училищна институция има задължението да полага разумни усилия, гарантиращи, че техните действия или бездействия няма да причинят обосновано предвидими наранявания на учениците им.На практика това означава да действаме както всеки разумен родител би постъпвал, в най-висок интерес на детето, за да:

 • предотвратим наранявания на себе си или околните, или сериозни щети на материалната база, и
 • гарантираме, че няма значими нарушения на дисциплината и реда.
Дългът да се грижим се полага индивидуално
a young boy is consoled and comforted
         by a male teacher who is halfway out of the frame


Дългът да се грижим се дължи към всяко дете, не само  към онези, чието поведение може да се опише като "обичайно" или "разумно".


Учители и обгрижващи, които работят с деца с комплексни нужди трябва да разпознават и откликват на тези нужди. Дългът да се грижим означава да внимаваме действията ни да бъдат такива, че да не подлагат никого на риск.

ОРС на дълга да се грижим
a young girl interacts with her carer
         whilst sat opposite each other

За да може да планирате изпълнението на дълга да се грижим:

 • Оценете - открийте рисковете и хората, които може да бъдат засегнати.
 • Редуцирайте - нивата на риск.
 • Съобщете това на останалите.

Да не правим нищо не е вариант.

Пет предизивикателства
a young boy is consoled and comforted by
         a male teacher who is halfway out of the frame

Изходна точка за планиране изпълнението на задълженията ви във връзка с грижата е да прецените как бихте опазили учениците си в следните ситуации, които са рутинна част от задоволяване на нуждите им, но които може да се окажат трудни за някои деца и може, както сме наблюдавали, да провокират нежелано или неподходящо поведение:

 • Налагане на правила и изискване за съблюдаването им
 • Високи очаквания
 • Осигуряване на подходящи промени и преходи през деня
 • Навлизане в личното пространство, например изпълнение на ежедневни грижи, като ползване на тоалетна, и
 • Прилага на физическа намеса където е необходимо, например докосване, направляване и съпровождане.
a young boy is consoled and comforted
         by a male teacher who is halfway out of the frame

Разберете повече за:

 • Вашия дълг дасе грижите
 • Оценка и управлние на риска, и
 • Други свързани теми, като физическа намеса и позитивно справяне.

Добра отправна точка е политиката на вашето училище по тези въпроси.