Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разпознаване на чувства
A carer holds an upset boy's hand
 • За учителите и обгрижващите  е важно да разпознават и приемат собствените си чувства при среща с предизвикателно поведение.
 • Определящото за успеха ни е това как постъпваме под въздействие на тези чувства.
 • Някой считат, че е важно да не показват емоциите си, а други тъкмо обратното - показват ясно как се чувстват. Всяка от тези крайности може да внесе допълнителен стрес в ситуации, които вече са стресиращи.
 • Важно е да признаете пред себе си как се чувствате. Имате право да сте гневни, разстроени или наранени от направеното или казаното към вас, но реакцията в отговор на тези чувства, трябва да бъде внимателно обмислена.
Поддържане на контролКогато сте разстроени и са ви разневили, е нужно психически и физически да отстъпите крачка назад преди да се ангажирате с обмислен отговор.


При всякак конфронтация първият, който трябва да се успокои, е учителят/обгрижващия. За да се справите с предизвикателна ситуация ви е нужно едновременно непоколебимост и хладнокръвие.


За да помогнем на някого да контролира чувствата и поведението си, ние трябва да можем да контролираме своите.
Напомняйте си:

Напомняйте си:

 • "Подготвен съм, мога да се справя."; "Да поискаш помощ е признак на сила."; "Няма да го приемам лично."
 • Безсмислено е да се гневя - какво означава това поведение?
 • Аз съм възрастният, който командва; 
 • Намали безпокойството; 
 • Намери начин ти и детето да излезете от ситуацията с ненакърнено достойнство.
 • Ще правя по една крачка; ако усетя, че сърцето ми блъска, ще забавя темпото.
 • Започвайте изреченията си с "Аз", вместо с "Ти".
 • Избягвайте осъдителни забележки, които съдържат обвинение.
 • Не се оставяйте да бъдете въвлечен в спиралата на силовото противоборство.
Изпращане на емоционални съобщения


A carer holds an upset boy's hand

 • За да се справите с трудна ситуация, трябва да предадете "емоционално съобщение"
 • Това емоционално съобщение трябва да сигнализира безопасност и сигурност
 • Комуникацията може да се случва под различни форми, но трябва да бъде на такова равнище, което е достъпно и разбираемо за детето.
Задача
Открийте каква е подкрепата (формална или неформална), която имате във вашето училище при нужда от помощ за справяне със стресова ситуация.