Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Установяване на граници и ред
A carer and boy sitting together on
         the floor of a large room

Като обгрижващ, вие сте връзката, която помага на детето да разбере своя свят чрез създаване на граници и ред.

Във всички наши светове има различни видове граници:

 • Пространствени граници, в които се движим.
 • Времеви граници, описващи обичайните ни действия и реда на изпълнението им.
 • Междуличностни граници, поставящи ограничения на взаимодействието на другите с нас.

Създаване на приемственост
Close up of the carer


Като обгрижващ вие създавате среда на приемственост между минало, настояще и бъдеще, помагайки на детето да предвиди какво следва.


Именно чрез опита детето може да предвиди и осмисли света си, а за да направи това, то разчита, както всички ние, на последователни модели и обичайни действия.


Ние всички си имаме обичаен ред, който ни създава усещане за комфорт в деня, например, първата чаша чай или разходката на кучето вечер.Помислете си как се чувствате, когато нещо попречи на този обичен ред.

Сигурност
Close up of the boy

За да предложим на детето чувство на сигурност, то трябва да знае, че неговият свят има граници.

То може и да не ги харесва и може дори (буквално) да рита срещу тях и да ги изпробва. Колкото по-несигурно се чувства, толкова повече ще рита. Ала единствено чрез осъзнаването, че има стабилни и постоянни граници, то може да осмисли случващото се около него.


Така то разчита на обгрижващия да му осигури тези граници. Това помага на детето да се научи да предвижда своя свят и да се намали нивото на тревожност. Колкото по-спокойно се чувства за случващото се напред, толкова по-малка нужда изпитва да подлага на проверка тези граници. 

Намаляване на тревожността
 • Работете по двойки, като единият е със завързани очи (или поне затворени).
 • Хванете ръката на партньора си и в мълчание го водете наоколо, докато той държи очите си затворени за около 20-30 секунди. Когато спрете, кажете му да си отвори очите и да опише как се е чувствал, воден по този начин.
 • Повторете задачата, със затворени очи на партньора ви, но този път стойте до него и го придържайте за ръката.
 • Докато вървите, описвайте точно какво правите в момента и какво ще направите после. След около 20-30 секунди спрете и отново го помолете да разкаже как се е чувствал.
 • Сега си представете дете, което е напълно незрящо и никога не е напускало дома си. То познава всичко, което има в къщата. А какво би било, ако една сутрин се събуди по средата на обширно поле? Как би се почувствало? Какво би разбрало? Как би се ориентирало къде се намира или какво да прави? До колко различно е това преживявяне от преживяването на дете с комплексни нужди, което започва училище или се мести в нова класна стая?
Зависимост

При раждането си всички деца са в огромна степен зависими от грижещите се за тях. 

Докато растат, стават все по-независими. Различните деца напредват към независимостта с различно темпо, а някои никога няма да я достигнат.


Някои деца с комплексни нужди ще продължат да разчитат на обгрижващите за помощ в:

 • умения от ежедневието, храненето, тоалета и т.н., и/или
 • разбирането на онова, което за тях представлява един плашещ и непредсказуем свят.
Физическата среда

Подредената и сигурна среда, която предлага постоянство, осигурява шанс за предсказуемост и независимост.

Възможността да предвиждаме и да се подготвим за промяната е важна за всеки.  Без възможност да упражняваме контрол и да предвиждаме какво ще се случи в една среда, всички бихме живяли под непрекъснат стрес. Постоянно бихме търсили индикатори и предсказатели на промяна, дори и да няма такива.

Повтарящо се поведение

Всяко поведение има смисъл и от начина, по който му приписваме смисъл зависи колко ефективно ще се справяме с проявите на неподходящо поведение.

За някои деца с предизвикателно поведение повтарящите се модели стават начин за успокояване и стимулиране, като създават ситуация, в която те могат да предвидят какво ще последва.


Повтарящото се поведение може също така да се използва като начин за изключване на непредвидимия свят и заместването му с друг, който е предвидим, управляем и комфортен.