Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Каква е вашата роля?
A male teacher smiles with one boy whilst
         another boy lies on his lap

Важно е да създавате атмосферата, в която  искате да намира детето - безопасна, сигурна и предвидима.


При децата с комплексни нужди това се постига чрез взаимно разбиране между децата и грижещите се за тях.

Изграждане на връзка
A male teacher smiles with one boy whilst
         another boy lies on his lapПомислете върху следното:

 • На кой етап детето разбира какво се иска от него, и
 • какво може да очаква от вас.

Спомнете си най-основните форми на отклик у родителите към бебето.Родителите се опитват да установят разбирателство с детето, като правят нещо, предизивкващо положителен отклик, например, усмивка. С повтарянето на такива действия се формира връзка и споделеното поведение става предвидимо и сигурно.

Функция на  "предотвратител"
A male teacher smiles with one boy whilst
         another boy lies on his lap

Когато малкото дете се разстрои, обгрижващите търсят начин да го успокоят, да му дадат усещане за сигурност и безопасност, да покажат, че светът не е страшен и непредвидим.


Вече сме се срещали с концепцията за "предотвратяването", използвана, за да се опише тази много ранна важна дйеност. Това може да получи своето продължение и да бъде прилагано към деца от всякакви възрасти.


Както се разбира от самата дума, предотвратяването е способността да се предотвратят чувства и безпокойства и да се предложи сигурност и разбиране в ситуации, които за децата са плашещи, непредвидими и объркващи.

Безпокойството и трудното поведение у някои деца се провокират от неизвестните граници и от неспособността на детето да разбере и предвиди какво става и какво следва, и какви ще са последиците от избраното поведение.


Установяването на граници и създаването на обичайни действия се разгелжда в следващия раздел.