Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ценности, които подсилват намесата
A teacher helps a young girl to
         identify herself from a picture held at eye level. Taken from the teacher's point
         of view

При работата с деца с комплексни нужди е важно да внимаваме за правата и отговорностите на децата и вашите прави и отговорности като член на пероснала.


Поверените на грижите ви трябва:

 • да бъдат третирани с уважение, разбиране н достойнство чрез качеството на грижите полагани на индивидуално ниво.
 • да бъдат третирани справедливо, открито и честно, да бъдат в безопасност посредством информирането и включването им при подходящи граници и ограничения, и
 • да бъдат ценени заради достойнството им, като се признава тяхната човешка принадлежност с емпатия и състрадание, чрез силна подкрепа, която се отличава със справедливост и твърдост, когато е нужно.
Гледната точка на един родител

Представете  детето си или детето на близък приятел или роднина. Кои думи и изрази най-добре описват отношението, което бихте искали то да получи от персонала на училището или детското заведение?

Кликнете, за да видите предложенията на предишни участници (в случаен ред).

Гледната точка на училищния персонал

Сега си представете себе си като член на персонала на училище или детско заведение. Кои думи или изрази най-добре описват онова, което считате за свои права и отговорности.

Като член на персонала на учебно или детско заведение, кои думи или изрази най-добре описват онова, което считате за свои права и отговорности?

Прилики и разлики
Two teachers and four pupils enjoy themselves
         whilst holding hands in the gym

Сравнете приликите и разликите между вашите два списъка.


Ще има някои разлики, но вероятно ще има и прилики.Тези прилики често са около необходимостта възрастни и деца да се чувстват защитени и в безопасност.