Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изграждане на отношения
A female teacher and a young boy
         with protective headgear have fun in the treehouse of an adventure playground

В този модул се набляга на това колко е важно да се изгради връзка с децата  с комплексни нужди. Важно е също така да бъдат признати различните права и отговорности на учители/обгрижващи и деца.

 

От гледна точка на детето никое поведение не е положително или отрицателно. Тази оценка се прави от учителя/обгрижващия в зависимост от това как въпросното поведение ги засяга. Следователно учителят/обгрижващият може да разгелжда едно кротко дете като безпроблемно, а крещящото за внимание дете като проблемно.


По отношение на обучението тази оценка може да бъде погрешна. Трябва да сме по-загрижени за развитието на дете, което не се е научило да общува целенасочено, отколкото за онова, което знае как с крещене да привлече вниманието на  учителя/обгрижващия.

Средства за комуникация
A male teacher consoles a mildly distressed
         teenage boy

Комуникацията може да става чрез различни средства и системи, при всички, обаче, се разчита на качеството на случващите се взаимодействия.


Комуникацията започва в момента на взаимодействие с друг човек.


Трябва да се научим как да откликваме на нуждите на детето, за да му създадем положителен опит.


Всяка намеса трябва да насърчава автономността на детето и да му позволява да приеме своя свят, да го разбере и да продължи да се учи от него през целия си живот.

Контролиране на проблемното поведение в практиката


Гледайте видеоклипа.


По какъв начин Сами е окуражен да започне да се контролира преди да се включи в групата?Poster Image

Сами е окуражен с

Намаляване на социално неуместното поведение
Гледайте виодеоклипа.


Как възрастните в Центъра за интензивна подкрепа работят за намаляване на социално неуместното поведение на деца с разстойства от аутистичния спектър?

 • Poster
         Image