Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво представляват кръжоците по качеството?

A teacher smiling and giving encouragement

 • Кръжоците по качеството (КК) са измислени в Япония след Втората световна война като средство за съживяване на индустрията. Успехът им ги прави разпространени по целия свят начин за подобрения на работното място.
 • Същината на идеята им е хора, заети с еднакви или сходни дейности, да се срещат, за да откриват, анализират и решават проблеми в работата си и да прилагат възможните решения.
 • Идеята на Кръжоците по качеството може да се използва при работа с деца с емоционални и поведенски трудности. Принципно, това означава възрастните, обикновено училищния екип (но може да се включат и родители) да работят заедно за развиване на стратегии как да помогнат на децата.
 • Енергията на Кръжоците по качеството идва от взаимодействието между възрастните.
КК като цикъл за решение на проблеми

A girl points
         to a card held by a teacherКК са базирани на триетапен цикъл за решаване на проблеми.


"Кръжок" се отнася не само към екипа от хора, обединени в работата, но и към цикличността на процеса:


 • Етап 1: Какъв е проблемът?
 • Етап 2: Как можем да се справим с него?
 • Етап 3: Включване в плана (в очакване на промяна).
Всеки етап има под-етапи с характерни техники.

Пример от практиката: Ник
A teacher talking to a boy sitting
         at a table


В този раздел етапите са илюстрирани чрез примера с Ник - петгодишно момче, скоро започнало училище. Диагностицирани са тежки обучителни трудности и аутизъм, както и комплексни здравни нужди. Ако сте ползвали материалите от ниво Б или предходни раздели от ниво В, вече знаете за Ник.Работете с малка група в класа.


Изберете дете, чието емоционално и поведенско развитие ви притеснява.

Следвайте етапите от този комплекс, показани с Ник, и преминете същият етап с избраното от вас дете.

Етап 1: Какъв е проблемът?
A teacher talking to a boy sitting
         at a table
 • На този етап екипът решава с кое ще се заемат приоритетно. Обикновено има множество такива теми, но важното е, че екипъ се ангажира с работата по само една от тях за момента.
 • Екипът обсъжда всички трудности на детето, преди да вземе окончателно решение. Това обсъждане е важно от емоционална гледна точка и не бива да се заобикаля, например като решението се вземе от старши член в екипа.
 • Следващата дейност ви предоставя средствата да организирате този първи етап с екипа. Това гарантира, че всеки член ще има възможността да изкаже мнение, преди да се пристъпи към гласуване. Предотвратява се доминирането на гръмогласните или старшите членове на екипа.
Метод на гласуване

Раздайте на екипа по три или четири лепящи листчета за бележки.


Поискайте всеки да напише на отделно листче думите или изразите, които описват за какво е загрижен у детето.

Залепте листчетата на дъската.


Като направите това, помолете за разяснения членовете, които не са писали ясно.

Групирайте листчетата по теми.

След като темите са определени, гласувайте с коя да се започне най-напред работа.

Първият избор получава 3 точки, вторият - 2, а третият - 1.

Темата с най-много точки става приоритетът, с който ще се започне работата.

Избиране на приоритети

Приоритетите при Ник са:

Крещене и плач

Ядене само на чипс

Удряне и скубане

Безучастност към дейностите

Екипът  прецени, че Ник е в емоционален дистрес. Той не говори и няма други средства за комуникация, освен демонстрирането на емоционалното си страдание пред екипа. Фактът, че в училище яде само чипс, също е труден за екипа въпрос.


Комплексните му здравословни нужди и отказът му да се храни причинява значително емоционално страдание и на екипа.


Екипът реши да се концентира върху крещенето и плача на Ник.

Рибена кост (1)
An upset boy is calmed by a carer holding
         a red drum

Изгответе такава схема, тип "рибена кост", за избраното от вас дете.


Начертайте рибена кост на голям лист.


Поставете приоритетът на "главата" и после по костите надолу напишете другите фактори, които мислите, че биха оказали влияние върху поведението на детето.


Обсъдете всеки фактор и в хода на възникването на идеите, ги записвайте в схемата.

Рибена кост (2)
Distressedboy
 • Изготвянето на тази диграма осветлява редица фактори, които могат да влияят на детското поведение.
 • Екипът ще започне да отрива как нещата у дома, в клас, и тяхното собствено поведение могат да виляят на детското поведение.
 • С изготвянето на този тип диаграма екипът може да се обезсърчи, тъй като ще излязат налице всички влияещи фактори. На по-късен етап, обаче, това се променя, защото става ясно колко много неща могат да бъдат променени за да се помогне.

Откриване на причините за поведението
Distressed boy


Заключителната част от изясняването на проблема е в дискусията какви биха били обясненията на самото дете за неговото поведение, ако можеше да комуникира ефективно.Попитайте групата:

"Ако ..... можеше да говори, какво би казал/а, че го разстройва"


(или какъвто е конкретният проблем?

Групата най-вероятно ще може да посочи множество причини.

Етап 2: Как да го разрешим?
A boy standing next to a picture
         board with his teacher


Във втория етап, екипът започва да генерира начини за подобряване на положението.


Фокусирането в намиране на решение е полезен подход тук, по-специално, прилагането на "Магическия въпрос" и "техниката на оценяване по скала".

Как можем да променим поведението?
Boy standing next to a picture board
         with his teacher
 • След като екипът е определил кои нужди да промени, идва ред на въпроса как да се промени поведението на детето.
 • Екипът трябва да избере "решение" - какво би било поведението на детето, ако престанеше да бъде проблем.
 • След това трябва да решат - по скала от 1 до 10 - къде по отношение на избраното решение се намира поведението на детето.
 • Целта е да се разработят стратегии как да се придвижи детето с една точка нагоре, а не да се постига максимален резултатon от 10 точки.
 • Членовете на екипа трябва да не забравят, че за много деца ученето е бавен процес, а ученето на ново поведение изисква време и енергия.
 • Стратегията за постигане на промяната от една точка е чрез процеса познат като "Как/Как".
 • При тази стратегия, решението се записва в едно квадратче, а после се задав въпроса  "Как можем да постигнем това решение?"
Процесът Как/Как (1)
how/how diagram example
 • Нарисувайте кутийка с желния резултат за една точка.
 • Попитайте екипа "Как можем да го постигнем?"
 • Използвайте диаграмата "рибена кост" и си припомнете всички фактори на подобрението. Обмислете промяна на някои от тях: какво се случва в клас, у дома, времето от деня, взаимодействието с другите деца, учебната програма.
 • Зпочнете да рисувате Как/Как при всяка кутийка, където се появява ново Как.
Процесът Как/Как (2): Ник
A female teacher in a meeting
 • Екипът реши, че ако иска Ник да спре да крещи, трябва да му помогне да съобщава желанията си.
 • За тази цел те предложиха пет идеи в помощ на развиване на комуникацията на Ник - слушане и търсене на сигнали; използване на картинни символи; наблюдение; развиване на навици и; използване на вокализации.
 • С повторното задаване на въпроса "Как?" екипът генерира поредица стратегии за осъществяване на вече поставените намерения, например, използването на интересни за него предмети, за да го направляват по време на сесиите; използване на любимата му кърпа, за да се включи в заниманията на групата; използване на положителни звуци от храненето за насърчаване на интереса му
 • Където е необходимо, процесът може да се повтори до трето и дори четвърто ниво, за да се получат все по-подробни и практични стратегии.

Трудности за учителите (1)
A male teacher in a meeting
 • Чрез генерирането на стратегии в сътрудничество, екипът ще се почувства по-силен.
 • Основен проблем в работата с деца, които страдат и чието поведение е предизвикателство, е че възрастните може да се почувстват безпомощни в ситуация, която не могат да контролират.
 • Има различни нива на контрол. Правно погледнало, учителят винаги отговаря за контролирането на класа, но един преподавател трябва да се контролира емоционално и в действията си като не позволява емоционалното страдание на детето да подкопае собствената му издръжливост.
Трудности за учителите (2)
Two teachers in a meeting

 • Специфичен проблем при използването на Кръжоци по качеството е, понякога екипът може да изпитва затруднения да измисли стратегии за Как/Как. Отчасти това може да се дължи на изгубен контрол, както бе вече споменато.
 • Фокусът трябва да бъде върху това как да се промени екипа, ако ще се променя поведението на детето. То ще се промени, само ако това на възрастните около него се промени. Това може да представлява емоционална трудност за екипа, тъй като те може да имат усещането, че не те са тези, които имат проблем, ала са тези, които носят решението.
Емоционалният аспект на промяната
A male teacher in a meeting


Динамика на класната стая означава екипът да поддържа баланс между удовлетворяване на нуждите на отделно дете и тези на останалите деца в класа.

 • Децата в много от класовете в специалните училища имат специфични и комплексни нужди, а много от тях са и в емоционален дистрес.
 • Екипите от учители може би се тревожат, че промяната в навиците или програмата на едно дете може да разстрои нещата при другите деца от класа. Например, въпреки че за едно дете махането на ярките картини от стените, за да се предотврати разсейването може да е от помощ, за другите може да представлява разстройване на качеството на средата. При баланс, все пак може да се избере промяната, защото чрез нея ще се подобри емоционалният климат в класната стая, ще се усили връзката между възрастни и деца и по такъв начин ще се способства ученето.
 • Важно е да се взема под внимание емоционалния аспект на промяната и отклкването на индивидуални нужди да не се раглежда като "отстъпване".
Етап 3:
Включване в плана
Two teachers in a meeting
 • В третия етап екипът приема план как ще промени практиките в клас.
 • Това означава избиране на една или може би две от стратегиите, открити чрез техниката Как/Как, и определяне кой ще ги прилага.
Пример от практиката: Ник

За време от 6 месеца екипът избра четири различни стратегии за Ник. Кликнете по-долу, за да видите как екипът избира и използва серия от стратегии, за да помогне на Ник в развиването на омуникационните му умения. 

Вижте стратегиите

Изводи за училищата
A boy standing next to a picture
         board with his teacher

 • Кръжоците по качеството са процес, в който хората се събират в екипи, за да разрешават проблеми.
 • Тези техники са адаптирани за прилагане при деца с комплексни обучителни трудности.
 • Кръжоците по качеството не са панацея за постигане на положително поведение, а са по-скоро начин да се работи в сътрудничество за разглеждане на проблема от гледната точка на детето.
 • Кръжоците по качеството изискват време да бъдат организирани и провеждани и е нужно ангажиране от страна на екипа и училището. Училището трябва да осигури подкрепата и властта, необходими на екипа да се почувства способен да работи заедно.

Допълнителни материали

Arthur, A (2003) The emotional lives of people with learning disability, British Journal of Learning Disabilities, 31, 25 - 30.

Emerson, E (2003) Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability, Journal of Intellectual Disability Research 47, 51 - 58.

Gardener, W., Graeber-Whalen, J., and Ford, D. (2001) 'Behaviour Therapies'. In: Dosen, A and Day, K, Treating Mental Illness and Behaviour Disorders in Children and Adults with Mental Retardation, American Psychiatric, London 69 - 100.

Lloyd, H. and Dallos, R. (2006) Solution-focussed Brief Therapy with Families who have a child with intellectual disabilities, Clinical and Child Psychology and Psychiatry 11.3. 367 - 386.

Допълнителни материали (продължение)
Robson, M (1982) Quality Circles: A Practical Guide, Brookfield, VT: Gower.


Sterkenburg, P, Janseen, C and Schuengel C (2008) The Effect of an Attachment-Based Behaviour Therapy for Children with Visual and Severe Intellectual Disabilities, Journal of Applied research in Intellectual Disabilities 21 126 - 135.

Fox, M. and Laverty, T. (2009) Using Quality Circles to help think about the challenging behaviour and emotional distress of children with severe learning difficulties. The SLD Experience, 55, 17-22.