Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво поведение целите?
An upset boy and his carer sit on the floor

Можем да започнем да генерираме начини за подобряване на положението като използваме "вълшебния въпрос" от ориентираното към решения мислене:


Запитайте се:
"Ако утре поведението на детето би било безпроблемно, какво би се променило?"

Пример от практиката: Ник (1)
An upset boy and his carer sit on the
         floor

Опитайте да приложите "вълшебния въпрос" към Ник от примера с АБВ диаграмите.


Вълшебният въпрос:

 • "Ако утре нещата при Ник биха били по-добре, какво би се променило?

Възможни отговори:

 • Той би ял разнообразни храни.
 • Той би имал структурирани средства за комуникация, например, би бил способен да си поиска чипс.
 • Би бил по-спокоен, по-положително настроен и училият му би получавал повече усмивки.
 • Би участвал по-активно, и
 • Би извличал повече от живота, показвайки повече заинтересованост от околните, което би довело до по-висока самооценка и вяра в себе си.
Пример от практиката: Ник (2)
An upset boy and his carer sit on the
         floor


Учителят установява, че главното "вълшебство" за Ник би било да има структурирани средства за комуникация. Той смята, че ако това е наред, на Ник няма да му се налага да крещи и плаче, за да го разберат.


Важно е да отбележим, че основният проблем е крещенето и плача на Ник и тъкмо това беше изследвано с помощта на АБВ диаграмата, а решението бе Ник да получи средство за комуникация. С други думи, решението на проблема не е в елиминирането на "нежеланото" плачливо поведение, а изграждането на нови умения за съобщаване на "нуждата".

Използване на  въпроси използващи скала
A girl and adult sit next to each other
         at a table


Ориентираното към решение мислене кара учителя да си задава " въпроси използващи скала".


"По скалата от 0 до 10 колко близо сте до постигането на желаното ново поведение на детето?"


По тази скала с 0 се обозначава пълната липса дори и на следа от желаното ново поведение, а с 10 - пълното му постигане. Десетобалната скала отразява факта, че поведенските проблеми са често пъти дълбоко вградени и трудни за промяна, и напредъкът може да става на много малки стъпки. Приемането на възможността за съвсем малък напредък помага на учителя/обгрижващия да остане съсредоточен и мотивиран.


Чрез това упражнение за скалиране се определя базата, от която ще се измерва напредъкът.

Пример от практиката: Ник (3)
A distressed boy being held and calmed
         by his carer


Учителят преценява колко близо е Ник до успешното съобщаване на своите нужди, вместо да крещи и да плаче.


Тя решава, че Ник е достигнал до 4, т.е. има напредък в комуникацията, наместо крещене и плач.


Какви стратегии може да използва учителя за по-нататъщното развитие на комуникативните умения на Ник?

Пример от практиката: Ник (4)

Сега целта е да се развият уменията на Ник за комуникация.Учителят преценява, че подходящите стратегии вкючват:

 • Да стане сигуно "вместилище" за тревожността на Ник.
 • Да се убеди, че учителите и обгрижващите засилват привързаността си към Ник.
 • Да се развива способността на Ник да прави съзнателен избор за това, което иска.
 • Да се осигурят сесии с интензивно взаимодействие за развиването на основни комуникационни умения.

Заключителната стратегия е да се обмислят последиците за Ник от развиване на комуникацията. Ако ще бъде съдържателна за него, той трябва да получи положително затвърждаване.

Пример от практиката: Ник (5)

Затвърждаването започва от там, да помислим какво харесва детето.


Това може да включва:

 • Внимание
 • Определни дейности
 • Социален контакт
 • Храна, или
 • Стоене навън/вътре

Полезно е да разберем, че от гледна точка на детето, неговото поведение винаги е логично - дори и да му струва скъпо. Така, че от своята позиция Ник няма проблем с крещенето. Това е единственият известен му логичен начин да получи чипс и напитка. Той знае, че това не винаги върши работа, но понякога върши, и той помни тези случаи. Ако имаше друг начин да получи чипс и сок, той би го използвал.
Какви други форми на комуникация биха били подходящи за Ник?

Тъй като Ник не говори,  а уччителят му смята, че той вече има някакъв напредък в съобщаването на нуждите си, може да решите, че учителят би могъл да му предложи проста система за комуникация със знаци и символи.

Учителят прави следното с Ник:

 • Използване на предмети за ориентация, с които да му дава сигнали по време на сесията, например, любимо парче плат, за да го подкани да се присъедини към класа, и
 • Проста система от символи, с които Ник да си поиска храна или напитка.
Значението на колективната работа

Чуйте следния аудио клип, в който един ресурсен учител говори за удолетворението  да видиш напредъка у децата.

 • A
         teaching assistant talks