Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какъв е проблемът?
a young girl spins a pendulum
         whilst her teacher and classmates look on

Когато се опитваме да отговорим на въпроса "Какъв е проблемът?", една полезна техника е да си представим какъв би бил отговорът на самото дете, ако можеше да общува ефективно.


Тази техника е изключително мощна, тъй като премества фокуса на възрастния от собствения му опит към опита на детето.

Използване на социални разкази
a young girl spins a pendulum
         whilst her teacher and classmates look on


Социалните разкази са друг полезен инструмент за поощряване на позитивното поведение у децата. Тази техника първоначално е разработена за деца и млади хора с аутизъм, но е приложима за голям спектър клиенти  в приучаването им към приемливо поведение.

Социалните разкази на практика

Гледайте видиоклипа, на който учителят на Фиона прилага социален разказ, след което отговорете на въпросите на този и на следващия диапозитив.

 • Poster
         Image
Социалните разкази на практика
В

Помислете какви умения се изискват от детето, за да може учителят да използва социални разкази в работата си с него.


По какъв начин комуникационните умения на Фиона се различават от тези на Ник?

Отговор с клик

В

Колко полезни са при Фиона социалните разкази? Защо?

Отговор с клик