Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Представяне на Ноел
A boy with his teacher

Примерите от практиката са добър начин да работите с екипа за изпробване на някои стратегии и идеи от настоящия модул. Обмислете прилагането на тази дейност като част от сесиите за обучение на училищния екип.Прегледайте примера с Ноел - деветгодишно момче с аутизъм.


В помощ на Ноел по време на обяд
opened book

Ноел обича да обядва и си има свой ритуал в столовата. Специалистите, които работят с него по обедно време, го познават и са се научили да се приспособяват към неговите желания.

 

Обаче, специалистите, работили с него две години, напускат и са ги помолили да дадат писмени насоки за новия екип, които, въпреки че имат опит в училището, нямат опит с Ноел.

 

Прочетете, насоките, дадени от специалистите.

 

 

 

Като използвате този пример, попълнете таблицата на основните принципи, за да можете да помогнете на Ноел за вариант 1 и 2, които следват. 


Вариант 1: Качване в автобуса

Днес може да е труден ден за Ноел. Неговият автобус се повреди на път за училището и трябваше да чакат 30 минути, докато бъде намерен друг и децата бъдат преместени в него. За съжаление, на стъклото на автобуса номерът е 15 (училищните автобуси стигат само до номер 10) и освен това е жълт, а не бял. В автобуса подредбата на седалките е различна, което означава, че някои от децата могат да седнат на обичайните си места, за разлика от повечето, които не могат, включително и Ноел.

 

 

През целия останал път Ноел повтаря фрази от различни телевизионни програми, които се въртят около жълтия цвят. Това продължава и след като слиза от автобуса, когато се фиксира в палтото на посетител в училището, който се подписва на рецепцията. Ноел вече е изключително разтревожен, шумен и започва да пристъпва напред-назад.

 

Въпрос: Като използвате основните принципи, как бихте помогнали на Ноел да започне учебния ден?

Вариант 2: Следобедни занимания
A boy with his teacherЧасовете след обяд днес са по рисуване и това е първият час по този предмет за срока. Както с повечето дейности, Ноел харесва и рисуването, ако се прави "правилно" (негово определение). Той се справя най-добре, ако всички в групата са си по местата за започване и той е подготвен за придвижване около масата, в стаята и извън клас.

 

Ако дейността бъде представена визуално или вербално като поредност от стъпки, той ги запомня много добре и може с лекота да ги каже на учителя и съучениците си. Може да е много услужлив при почистването, ако се  прави структурирано и подредено по неговите представи, но няма против и ако някой от съучениците му свърши това.

 

Въпрос: Като използвате основните принципи, планирайте занимание по рисуване, което би стимулирало Ноел към успехи.