Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Интензивно взаимодействие

Слушайте следния аудио клип, в който Корина - директор на специализирано училище разказва какво представлява интензивното взаимодействие.Poster Image

Какво е "интензивно взаимодействие"?
A boy participates in an intensive interaction
         session
 • Понятието "интензивно взаимодействие" е въведено от Дейв Хюит и Мелъни Нинд - учители в училище  Харпербъри, в Хърфордшър.
 • Интензивното взаимодействие е изключително практически подход за взаимодействие с деца с комплексни нужди, за които е трудно да комуникират и да се социализират.
 • Интензивното взаимодействие помага на деца и възрастни да се свързват по-добре и да се наслаждават повече на взаимната си компания.
 • Интензивното взаимодействие е забавление.
 • Възрастният се ръководи от известното по темата как се развива комуникациата при малките деца. Той прилага това познание по начин, изпълнен с чувствителност и уважение към детето на каквато и да е възраст.
За кого е интензивното взаимодействие?
A boy participates in an intensive interaction
         session


 • Интензивното взаимодействие е разработено за деца с тежки и комплексни затруднения във възприемането.
 • Подходът е изключително полезен,  когато комуникацията е затруднена от допълнителни физически или сензитивни нарушения или аутизъм.
 • От една страна този подход може да е много полезен при деца, които са "трудни за контакт", социално изолирани, вероятно с някакъв набор от авто-стимулиращи поведенски практики и никаква мотивация да бъдат с други хора.
 • Същевременно, този подход е полезен и за деца, които са силно социални в много апекти и постигат успешни взаимодействия с другите, но които въпреки това имат нужда от равиване на още познания и способности в сфери като зрителния контакт и мимиката, редуване в обмена при общуването или развиване на вокализацията и напредване към речта.
Интензивно взаимодействие на практика

Гледайте сесията на Лейла с интензивно взаимодействие.

 • Poster
         Image
Как работи интензивното взаимодействие?
A boy participates in an intensive interaction
         session
 • Интензивното взаимодействие учи децата на основите на комуникацията.
 • Изключително практически ориентиран подход. Единственото необходимо "оборудване" е чувствителен възрастен за интерактивен партньор на детето.
 • Подходът действа чрез прогресивно развиване на удовлетворяващи и спокойни серии от взаимодействия между възрастен и дете. Тези серии се повтарят често и постепенно нарастват по продължителност, сложност и тънкост.
 • В хода на този процес основите на комуникацията постепенно се упражняват и заучават по един непринудителен начин.
Принципи на интензивното взаимодействие
A boy participates in an intensive interaction
         session
 • Главен принцип е възрастният да гради съдържанието и хода на дейността, позволявайки на обучавания да води и направлява, като възрастният отговаря на и се присъединява към поведението на обучавания.
 • Държанието на възрастния е спокойно, ненаправляващо и откликващо.
 • Именно този прост принцип се използва от родителите при взаимодействие с бебетата през първата им година. Това е периодът на развитие, през който бебето извършва интензивно и много бързо усвояване на основите на комуникацията.
 • Голям част от разработката на интензивното взаимодействие е основана на научни изледвания върху начина на учене на комуникация при бебетата през първата им година.
Характеристики на сесията с интензивно взаимодействие
A boy participates in an intensive interaction
         session
 • Сесиите с интензивно взаимодействие трябва да са чести, доста интензивни, но и изпълнени със забавление, игривост и удовлетворение.
 • И двамата участници трябва с лекота да се забавляват с избраната дейност като основна мотивация.
 • Сесията трябва да бъде силно динамична, с много вокализация, и понякога със забавно насочен физически конткат. Сесията може да бъде и спокойна, бавна и тиха.
Какво работите?
A boy participates in an intensive interaction
         session
 • Интензивното взаимодействие може да използва като начин на обучение или просто като начин да бъдем с детето.
 • То ни позволява да се съсредоточим върху качеството на ежедневните ни взаимодействия.
 • Когато възприемем подхода на интензивното взаимодействие, правим нещата по опреден  начин - възприемаме определено взаимодейственно държание.
Сесия с интензивно взаимодействие

Гледайте видео клипа как Лезли - старши ресурсен учител - работи с Джордан. Обърнете внимание как тя:

 • се пригажда в невербалната комуникация.
 • остава  Джордан да води, като отвръща на нещата, които той прави.
 • отнася се към това,което  прави Джордан като към форма на комуникация.
 •  внимателно наблюдава, за да прецени как върви взаимодействието.
 • използва време и ритъм във взаимодействията.
 • превръща ги  в забавление - интензивните взаимодействия трябва да са приятни и често  закачливи. 
 • Poster
         Image
Да си закачлив не означава да губиш достойнство
A boy participates in an intensive interaction
         session

 • Когато интензивното взаимодействие се прилага при по-големи деца, може да възникнат въпроси относно възрастовата целесъобразност, тъй като подходът може да изглежда сякаш принизяваме детето до бебешка възраст.
 • Въпреки това взаимодействието може да се модулира така, че да бъде в най-висока степен смислено за детето. Закачливост не означава загуба на достойнство.
 • Интензивното взаимодействие може да даде на децата с комплексни нужди неповторима възможност да взаимодействат и да се учат на комуникация.
Къде и кога?
A boy participates in an intensive interaction
         session

Можете да прилагате подхода на интензивното взаимодействие по всяко време и навсякъде, например:

 • Може да откриете непредвидени възможности - по време обгрижването, при спокойните моменти, когато детето е в настроение да общува, или
 • Може да отделяте всеки ден време за това, в моменти когато нищо няма да ви пречи да отдадете пълното си внимание на детето.

Може, също така да отделите време да си припомните взаимодействието и да си запишете какво сте научили за детето и изграждащата се връзка между вас.